Trafikolyckor

Röd bil som kolliderat med ett träd

Bil som kolliderat med ett träd.

Målområde: Antalet slutenvårdade och omkomna till följd av trafikolyckor ska minska under perioden 2020–2023 i jämförelse med 2016–2019.

År 1997 tog svenska riksdagen beslutet att Nollvisionen ska vara grunden för trafiksäkerhetsarbetet. Nollvisionen bygger på att ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. I februari 2020 beslutade regeringen om ett nytt etappmål, där antalet omkomna i vägtrafiken ska halveras till år 2030, och allvarligt skadade ska minska med minst 25 procent. Under perioden 2009 till 2020 omkom igenomsnitt 273 personer i trafiken varje år. Under 2019 var majoriteten av de omkomna skyddade trafikanter, det vill säga trafikanter som färdades i personbil, lastbil eller buss.

Trafikverket beräknar att unga vuxna (18–24 år) och äldre (75 år och äldre) löper störst risk att omkomma i trafiken i förhållande till andel av befolkningen. Den vanligaste hastighetsgränsen på olycksvägar med dödligt utfall var 70 eller 90 km/h. De flesta omkommer i olyckor som sker i dagsljus, i uppehållsväder och/eller på torra vägar. De svåraste viltolyckorna sker främst med älg. 2020 var ett annorlunda år i trafiken, med ett bottenrekord i antalet omkomna. Under året omkom 190 personer i trafiken, och 1653 personer skadades svårt. Bland de omkomna var det flest i kategorin 75 år och äldre, och bland de svårt skadade var den största kategorin 25–34 år.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juni 2021