Redogörelse för tillgänglighet

Vi arbetar för att göra vårt innehåll tillgängligt på vår webbplats www.raddningstjansten.com.

Tillgänglighet för www.raddningstjansten.com

Höglandets räddningstjänstförbund står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.raddningstjansten.com uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.raddningstjansten.com som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på följande sätt:

Vi kommer att svara så snabbt vi kan. Du kan kontakta oss på följande sätt:

  • skicka e-post till hoglandet@raddningstjansten.com
  • ring 0383-467700

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav är du välkommen att kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Vissa bilder, diagram och formulär är inte fullt ut tillgängliga. Vissa PDF-dokument är inte tillgängliga.
Höglandets räddningstjänstförbund tar inget ansvar för innehåll som finns hos en tredje part.

Bristande förenlighet med lagkraven

Bilder som saknar alternativ text. Diagram som saknar beskrivning av innehåll. PDF-dokument som inte är producerade utifrån krav på tillgänglighet.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 1 september 2021.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.raddningstjansten.com
Vi kommer att göra en oberoende granskning under hösten 2020 av www.raddningstjansten.com Länk till annan webbplats.
Egen manuell granskning har genomförts och webbplatsen publicerades i 2 maj 2018.

Redogörelsen uppdaterades senast 17 maj 2021.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 augusti 2022