Bild på sotarverktyg liggandes på asfalt

Funktion sotning

Funktionen sotning ansvarar för sotning och brandskyddskontroll.

Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning. Eldstäder och skorstenar är en av de vanligaste orsakerna till bränder i bostäder. Vi jobbar med att förebygga dessa bränder.

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor är kommunen ansvarig för att sotning och brandskyddskontroll utförs.

Vi ansvarar bland annat för:

  • brandskyddskontroller
  • sotning av eldstäder och rökkanaler
  • rengöring av imkanaler

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2023