Ledning

Förbundets syfte är att verka för en trygg och säker miljö i medlemskommunerna. Förbundets uppdrag är att bedriva verksamheten utifrån gällande lagstiftning, politiska beslut samt förbundets styrdokument. Det mest framträdande styrdokumentet som verksamheten har sin utgångspunkt i är Handlingsprogrammet för skydd och säkerhet.

Ledningens uppdrag är att:

  • Omsätta de politiska direktiven till verksamhet.
  • Omsätta förbundsordningen i verksamhet.
  • Ta fram Handlingsprogam med dess bilagor och se till att det genomförs.
  • Strategiskt leda, samordna, utveckla samt följa upp förbundets verksamhet.
  • Representera förbundet mot medlemskommuner, F Samverkan, RäddSam F samt övriga externa delar.

Tillförordnad förbundsdirektör: Cecilia Gerhardsson
Tillförordnad räddningschef: Martin Trofast
Ställföreträdande räddningschef: Thomas Ljunggren
Medlemmar i ledningsgruppen: Förbundsdirektör, räddningschef, ställföreträdande räddningschef, funktionschefer, personalhandläggare, ekonom och kommunikationschef.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 oktober 2023