Eldningsförbudet upphör i hela Jönköpings län samt Ydre kommun

Förbudet upphör att gälla från och med onsdag 7 juli 2021 kl. 16:00.

Pandemin pågår fortfarande

Även om smittspridningen gått ned så finns det all anledning att vara försiktig. Fortfarande är det många som inte är vaccinerade.

Stäng meddelande

Styrdokument

Bildkollage handlingsprogram

Bilder som visar delar av det uppdrag som Höglandets räddningstjänstförund arbetar med.

I grunden finns en förbundsordning som är Höglandets räddningstjänstförbunds reglemente. Förbundet har också en vision som beslutats av direktionen:

"Höglandet är en trygg och säker region där liv, hälsa, egendom och miljö värnas och utvecklas positivt. Höglandets räddningstjänstförbund skyddar och hjälper!"

Utöver förbundsordning och vision finns det ett handlingsprogram för skydd och säkerhet vilket hela förbundet arbetar utifrån.  Varje år följs handlingsprogrammet upp i ett trygghetsbokslut där statistik och aktiviteter redovisas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 september 2020