Vi börjar med utbildningar igen hösten 2020

Från och med i början av hösten 2020 kommer vi att åter genomföra utbildningar. Vi ska noggrant följa Folkhälsomyndigheten rekommendationer när det gäller att förhindra spridning av coronaviruset och vi förutsätter att du som deltagare i våra utbildningar också gör det:

Stäng meddelande

Styrdokument

Bildkollage handlingsprogram

Bilder som visar delar av det uppdrag som Höglandets räddningstjänstförund arbetar med.

I grunden finns en förbundsordning som är Höglandets räddningstjänstförbunds reglemente. Förbundet har också en vision som beslutats av direktionen:

"Höglandet är en trygg och säker region där liv, hälsa, egendom och miljö värnas och utvecklas positivt. Höglandets räddningstjänstförbund skyddar och hjälper!"

Utöver förbundsordning och vision finns det ett handlingsprogram för skydd och säkerhet vilket hela förbundet arbetar utifrån.  Varje år följs handlingsprogrammet upp i ett trygghetsbokslut där statistik och aktiviteter redovisas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 juni 2020