Amnesti för att lämna in explosiva varor till Polisen

Under tiden 15 oktober 2018 till 11 januari  2019 genomför Polisen en amnesti gällande explosiva varor. Kontakta Polisen via 114 14 för att få hjälp med att ta omhand en explosiv vara .  Observera att det bara är Polisen som hanterar detta.

Det är fortfarande bevattningsförbud i Nässjö kommun.

 Bevattningsförbudet i Vetlanda kommun är upphävt från och med 22 oktober 2018.

Stäng meddelande

Jobba hos oss

Grupp 2 Vetlanda

Vi som arbetar inom Höglandets räddningstjänstförbund har olika kompetenser som till exempel brandmän, brandingenjörer och beredskaps- och säkerhetssamordnare med flera andra.

De flesta, oavsett kompetens, har två uppdrag ett insatsuppdrag och ett driftsuppdrag.  Du kan till exempel arbeta som brandingenjör och genomföra tillsyner vilket då är ditt driftsuppdrag och även ingå i beredskap för att åka på akuta larm som då är ditt insatsuppdrag.   I snitt åker vi på larm två gånger per dygn till personer som är nödställda vilket kan vara trafikolyckor, bränder, drunkning eller andra nödsituationer. Vi jobbar på en arbetsplats där våra tjänster och kompetens ständigt är efterfrågade av allmänheten.

Huvuddelen av vårt arbete ägnar vi åt förebyggande verksamhet. Det handlar bland annat om tillsyner, säkerhet, beredskap, folkhälsa, suicidprevention och utbildning. Varje år utbildar vi många människor i till exempel brandsäkerhet, heta arbeten, hjärt-lungräddning, sjukvård, förebyggande hot och våld, förebyggande av psykisk ohälsa med mera.

Under vårt tak finns också ambulansverksamheten. Personalen tillhör Region Jönköpings län och skilda arbetsgivare till trots samarbetar vi väldigt nära varandra.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 juni 2018