Räddningspersonal i beredskap (RIB)

Har du ett stort engagemang och vill bidra med att skapa trygghet i samhället där du bor eller arbetar är brandman i beredskap ett spännande, givande och mångsidigt jobb.

På flera orter inom förbundets geografiska område finns det räddningspersonal i beredskap (RIB) eller det som tidigare kallades för deltidsbrandman.

Vi har brandstationer med RIB-anställda på följande orter:
Vetlanda, Korsberga, Landsbro och Kvillsfors
Nässjö, Forserum, Bodafors, och Malmbäck
I Anneberg och Farstorp har vi värn där du är brandman utan beredskap.

Att arbeta som RIB innebär att:

  • Du har ett ordinarie arbete hos en annan arbetsgivare.
  • Du bor eller arbetar inom ett område av sex minuter från ortens brandstation.
  • Du normalt sett har beredskap var fjärde vecka (vissa kårer har var tredje vecka).


Ring oss på  0383-467763 eller mejla till andreas.beijer@raddningstjansten.com då kommer du till Andreas Beijer som är chef för räddningspersonal i beredskap inom Höglandets Räddningstjänstförbund.

Med en medarbetare som har uppdraget att även arbeta som RIB får verksamheten en professionell livräddare.

En RIB är också ofta en viktig resurs i arbetet med att förebygga olyckor och andra händelser på arbetsplatsen. En RIB får utbildning inom brandskyddsarbete, farliga ämnen, hjärt- och lungräddning, krisstöd och arbetsskydd.
Att arbetsgivare ger medarbetare möjlighet att vara verksamma som RIB är en mycket viktig insats för att vi ska kunna hjälpa människor vid bränder, olyckor och sjukdomsfall i hela landet.

Mer information till dig som huvudarbetsgivare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Din utbildning startar efter det att du anställts av oss och då till att börja med att öva på din station, detta sker kvällar och helger. Så snart tillfälle ges anmäler vi dig till grundutbildning för räddningspersonal i beredskap (Grib). Hela utbildningen är på sju veckor men är uppdelad i block, 2v+2v+3v. Efter Grib tillkommer introduktionen på aktuell brandstation, i vissa fall skiljer sig introduktionen på grund av specialenheter. Därefter är du redo att ingå i styrkan för att åka på uppdrag.
För att bli tillsvidareanställd som RIB är det en förutsättning att du tar
C-körkort inom nio månader och att du klarat Grib-utbildningen. Höglandets räddningstjänstförbund står för delar av kostnaden för C-körkortet.

Som RIB övar du cirka 50 timmar per år. Övningstiden är normalt sett förlagd till kvällstid vardagar. En gång per år genomför vi insatsövningar under en hel dag och den är obligatorisk att delta i.

En gång varje år ska du som brandman läkarundersökas och konditionstestas. Detta kan förekomma på dagtid och tar cirka en timme.

Vem betalar lön under utbildning?
När du är på utbildning betalar räddningstjänsten förlorad arbetsinkomst i huvudanställningen.

Hur mycket är jag borta för larm?
Normalt sett har du beredskap var fjärde vecka det förekommer även stationer som har var tredje vecka. Under denna tid har du en skyldighet att infinna dig, inom den fastställda tiden, vid larm. De stationer som har flest larm under ett år har cirka 50 stycken, vilket innebär cirka ett larm per vecka. Vid denna enkla redovisning har inte tagits hänsyn till ”när på dygnet” ett larm inträffar, det ”statistiska larmet” kan ju  till exempel inträffa på helgen.

Vad händer om jag skadar mig eller blir sjuk?
Vi betalar 80 procent av den ersättning du skulle fått från räddningstjänsten och detta görs under två veckor. Därefter ersätts du från Försäkringskassan. Vid eventuella ”rehabutredningar” har huvudarbetsgivaren ytterst ansvaret för detta. Vi försöker medverka och hjälpa till.

Vem betalar lön vid utryckning?
Det gör räddningstjänsten.

Har jag som arbetsgivare någon direkt nytta av att ha en brandman anställd?

Ja, aboslut! Förutom medverkan till en bra kommunal service, oavsett var händelsen inträffar, är brandmannens utbildning och erfarenhet en resurs att nyttja inom en verksamhets systematiska brandskyddsarbete. I grundutbildningen ingår också en omfattande första-hjälpen kurs (cirka 40 timmar) vilket definitivt är en tillgång.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2022