Amnesti för att lämna in explosiva varor till Polisen

Under tiden 15 oktober 2018 till 11 januari  2019 genomför Polisen en amnesti gällande explosiva varor. Kontakta Polisen via 114 14 för att få hjälp med att ta omhand en explosiv vara .  Observera att det bara är Polisen som hanterar detta.

Det är fortfarande bevattningsförbud i Nässjö kommun.

 Bevattningsförbudet i Vetlanda kommun är upphävt från och med 22 oktober 2018.

Stäng meddelande
Martin Trofast

Martin Trofast är en av våra insatsledare

Insatsledare och styrkeledare

Den som är brandman eller brandingenjör kan ha uppdrag som insatsledare eller styrkeledare.

Insatsledare
Uppdrag som  insatsledare innebär att du leder arbetet på plats när en akut händelse inträffat. Ibland kan det vara så att du leder flera styrkor som deltar i räddningsuppdraget. Den som jobbar som insatsledare hos oss har också ett driftsuppdrag inom någon av våra funktioner. Det kan till exempel vara tillsyner eller att samordna våra fordon eller någon annan uppgift. För att kunna arbeta som insatsledare krävs det att du är brandman och har utbildning som räddningsledare A och B eller att du är utbildad brandingenjör.

Styrkeledare
Den som arbetar som brandman kan också vara styrkeledare och leda styrkan som har beredskap för att åka på akuta  händelser. Styrkeledaren ser tillsammans med styrkan till att det dagliga arbetet som förekommer på en brandstation genomförs och att styrkan övar tillsammans. För att kunna arbeta som styrkeledare är du brandman och har även utbildningen räddningsledare A.
Alla styrkeledare har också ett driftsuppdrag inom någon av våra funktioner. Det kan till exempel vara att genomföra utbildningar eller att göra tillsyner.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 juni 2018