Eldningsförbudet upphör i hela Jönköpings län samt Ydre kommun

Förbudet upphör att gälla från och med onsdag 7 juli 2021 kl. 16:00.

Pandemin pågår fortfarande

Även om smittspridningen gått ned så finns det all anledning att vara försiktig. Fortfarande är det många som inte är vaccinerade.

Stäng meddelande
Martin Trofast

Martin Trofast är en av våra insatsledare

Insatsledare och styrkeledare

Den som är brandman eller brandingenjör kan ha uppdrag som insatsledare eller styrkeledare.

Insatsledare
Uppdrag som  insatsledare innebär att du leder arbetet på plats när en akut händelse inträffat. Ibland kan det vara så att du leder flera styrkor som deltar i räddningsuppdraget. Den som jobbar som insatsledare hos oss har också ett funktionsuppdrag inom någon av våra funktioner. Det kan till exempel vara tillsyner eller att samordna våra fordon eller någon annan uppgift. För att kunna arbeta som insatsledare krävs det att du är brandman och har utbildning som räddningsledare A och B eller att du är utbildad brandingenjör.

Styrkeledare
Den som arbetar som brandman kan också vara styrkeledare och leda styrkan som har beredskap för att åka på akuta  händelser. Styrkeledaren ser tillsammans med styrkan till att det dagliga arbetet som förekommer på en brandstation genomförs och att styrkan övar tillsammans. För att kunna arbeta som styrkeledare är du brandman och har även utbildningen räddningsledare A.
Alla styrkeledare har också ett fumnktionsuppdrag inom någon av våra funktioner. Det kan till exempel vara att genomföra utbildningar eller att göra tillsyner.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2020