Amnesti för att lämna in explosiva varor till Polisen

Under tiden 15 oktober 2018 till 11 januari  2019 genomför Polisen en amnesti gällande explosiva varor. Kontakta Polisen via 114 14 för att få hjälp med att ta omhand en explosiv vara .  Observera att det bara är Polisen som hanterar detta.

Det är fortfarande bevattningsförbud i Nässjö kommun.

 Bevattningsförbudet i Vetlanda kommun är upphävt från och med 22 oktober 2018.

Stäng meddelande
Brandingenjörer

Foto: Höglandets räddningstjänstförbund

Brandingenjör

En brandingenjör arbetar med säkerhet. Som brandingenjör är du med i samhällsplaneringen och gör riskbedömningar, allt i syfte att förhindra brand och skadeverkningar vid olyckor. I arbetet ingår att vara räddningsledare och ha det högsta ansvaret vid en olycksplats.

Brandingenjörer har en akademisk utbildning från antingen Lunds Tekniska Högskola eller Luleå tekniska universitet. Hos oss jobbar bland annat brandingenjörerna med: 

  • lagstiftningen kring byggprocessen
  • brandfarliga och explosiva varor
  • tillsynsärenden med mera.

Vår räddningschef och ställföreträdande räddningschef är brandingenjörer och deltar i den operativa verksamheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 juni 2018