Lunchstängt på medborgarkontoret/växel

Från och med 16 september kommer växeln på medborgarkontoret i Nässjö (som svarar för Nässjö kommun, Höglandets räddningstjänstförbund samt Höglandsförbundet) att införa lunchstängt varje vardag kl 12-12.45. Vid akuta händelser ring 112.

VIKTIG information om sotning

Under en tid kommer Höglandets räddningstjänstförbund att bedriva sotningen/rengöring i egen regi. Vill du komma i kontakt med oss eller boka tid?

Stäng meddelande
Brandingenjörer

Foto: Höglandets räddningstjänstförbund

Brandingenjör

En brandingenjör arbetar med säkerhet. Som brandingenjör är du med i samhällsplaneringen och gör riskbedömningar, allt i syfte att förhindra brand och skadeverkningar vid olyckor. I arbetet ingår att vara räddningsledare och ha det högsta ansvaret vid en olycksplats.

Brandingenjörer har en akademisk utbildning från antingen Lunds Tekniska Högskola eller Luleå tekniska universitet. Hos oss jobbar bland annat brandingenjörerna med: 

  • lagstiftningen kring byggprocessen
  • brandfarliga och explosiva varor
  • tillsynsärenden med mera.

Vår räddningschef och ställföreträdande räddningschef är brandingenjörer och deltar i den operativa verksamheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 juni 2018