Vi börjar med utbildningar igen hösten 2020

Från och med i början av hösten 2020 kommer vi att åter genomföra utbildningar. Vi ska noggrant följa Folkhälsomyndigheten rekommendationer när det gäller att förhindra spridning av coronaviruset och vi förutsätter att du som deltagare i våra utbildningar också gör det:

Stäng meddelande
Brandingenjörer

Foto: Höglandets räddningstjänstförbund

Brandingenjör

En brandingenjör arbetar med säkerhet. Som brandingenjör är du med i samhällsplaneringen och gör riskbedömningar, allt i syfte att förhindra brand och skadeverkningar vid olyckor. I arbetet ingår att vara räddningsledare och ha det högsta ansvaret vid en olycksplats.

Brandingenjörer har en akademisk utbildning från antingen Lunds Tekniska Högskola eller Luleå tekniska universitet. Hos oss jobbar bland annat brandingenjörerna med: 

  • lagstiftningen kring byggprocessen
  • brandfarliga och explosiva varor
  • tillsynsärenden med mera.

Vår räddningschef och ställföreträdande räddningschef är brandingenjörer och deltar i den operativa verksamheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 juni 2018