Utbildning

Den bästa olyckan är den som inte inträffar. En krona i förebyggande åtgärder ger fyra kronor tillbaka i minskade samhällskostnader.

Det kan tyckas vara självklart, men även det självklara kräver en del arbete. Ett sätt att förebygga, förhindra olyckor och nödlägen är att genom kunskap veta hur du ska agera i olika situationer. Den som vet hur man påbörjar HLR kan rädda liv och den som vet vad en svetsgnista kan ställa till med, är noga med säkerhetsarrangemangen. Vi vet också att kunskap är en billig försäkring, tyvärr vet vi också vad bristen på kunskap kan ställa till med.

Höglandets räddningstjänstförbund jobbar med att förebygga och minska konsekvenser vid olyckor. Inom förbundet finns det erfaren personal som regelbundet utbildar inom bl.a. HLR, D – HLR, barn – HLR, Första hjälpen, MHFA och brand och säkerhetsutbildning.

Läs mer om vårt utbildningsutbud och om våra utbildningar här intill

Cannot find function isEmpty in object 2.
Section with path "Page Content/Mitten/Roll eller funktion" could not be found in parent "Richard Lindqvist"
Cannot find function isEmpty in object 0383-46 77 88.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 mars 2024
Utbildning