Brandstationerna stänger för externa besök och utbildningar

För att skydda våra medarbetare och andra så måste vi tyvärr stänga brandstationerna för externa besök och utbildningar på grund av coronapandemin. Detta gäller tills vidare.

Stäng meddelande

Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsidan

Bildkollage

Handlingsprogram för skydd och säkerhet

Ett Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2020-2023 har arbetats fram. Handlingsprogrammet är till för våra medlemskommuner Nässjö och Vetlanda och är ett styrdokument för oss inom Höglandets räddningstjänstförbund som samordnar arbetet.

I Handlingsprogrammet finns åtta mål som vi ska arbeta för att nå.

Brandman vid brandbil

Vi behöver bli fler

Räddningspersonal i beredskap (RIB) kallades tidigare för deltidsbrandmän. Vi har brandstationer på elva olika orter med både heltidsanställda brandmän och räddningspersonal i beredskap. Vi behöver fler intresserade som vill jobba som RIB hos oss.

Så påverkas vårt arbete av Corona-pandemin

Vi genomför vissa åtgärder när det gäller vårt arbete vid besök i bostäder och verksamheter med tanke på Corna-pandemin.