Företag och organisation

Ett företag eller en organisation har ett tydligt ansvar för att upprätthålla en god brandsäkerhet. De lagar som reglerar detta är lag (2003:778) om skydd mot olyckor och lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

För att du som bedriver verksamhet ska kunna ta ditt ansvar krävs någon form av systematiskt brandskyddsarbete, det vill säga ett planerat sätt att se till att det egna brandskyddet fungerar.

Höglandets räddningstjänstförbund utför regelbundna tillsyner. Vi har då möjlighet att upptäcka brister men det ger aldrig ett heltäckande skydd. Även om räddningstjänsten kommer ut och kontrollerar brandskyddet är det verksamheten och fastighetsägaren som är avsvariga för brandskyddet.

Om du har frågor kan du kontakta oss på 0383 46 77 00 eller myndighet@raddningstjansten.com.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 maj 2021
Företag och organisation