Vi börjar med utbildningar igen hösten 2020

Från och med i början av hösten 2020 kommer vi att åter genomföra utbildningar. Vi ska noggrant följa Folkhälsomyndigheten rekommendationer när det gäller att förhindra spridning av coronaviruset och vi förutsätter att du som deltagare i våra utbildningar också gör det:

Stäng meddelande

Företag och organisation

Ett företag eller en organisation har ett tydligt ansvar för att upprätthålla en god brandsäkerhet. De lagar som reglerar detta är lag (2003:778) om skydd mot olyckor avseende brandsäkerhet och lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

För att du som bedriver verksamhet ska kunna ta ditt ansvar krävs någon form av systematiskt brandskyddsarbete, det vill säga ett planerat sätt att se till att det egna brandskyddet fungerar.

Höglandets räddningstjänstförbund utför regelbundna tillsyner. Vi har då möjlighet att upptäcka brister men det ger aldrig ett heltäckande skydd. Vi åker givetvis ut om en olycka skulle inträffa, men vi kan inte hindra olyckor. Detta kan bara det egna företaget göra.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 januari 2020
Företag och organisation