Eldningsförbudet upphör i hela Jönköpings län samt Ydre kommun

Förbudet upphör att gälla från och med onsdag 7 juli 2021 kl. 16:00.

Pandemin pågår fortfarande

Även om smittspridningen gått ned så finns det all anledning att vara försiktig. Fortfarande är det många som inte är vaccinerade.

Stäng meddelande

Farlig verksamhet och Seveso

För att minska konsekvenserna av olyckor på anläggningar som hanterar större mängder kemikalier eller vars veksamhet klassas som farlig finns det speciell lagstiftning som riktar sig till dessa verksamheter.

I menyn till höger kan du läsa mer om farlig verksamhet, sevesoverksamhet och de verksamheter som berörs av dessa lagar i Nässjö och Vetlanda kommuner.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 oktober 2020