Förebyggande brandskydd

Den bästa olyckan är den som aldrig inträffar och för att undvika olyckor är det viktigt att arbeta förebyggande. Det är företaget eller organisationen som är skyldiga att förebygga bränder och andra olyckor i sin verksamhet. Ett fungerande och genomtänkt systematiskt brandskyddsarbete är en bra start och kan även bidra till att minska konsekvenserna vid en olycka.

Höglandets räddningstjänstförbund är med i plan- och byggärenden för att redan i planeringsskedet se till att byggnader och anläggningar får ett bra brandskydd. Räddningstjänsten gör även tillsyn av den enskildes brandförebyggande arbete och om brister identifieras kan krav ställas på att åtgärder ska vidtas.

Åtgärderna som behövs för att förbättra brandsäkerheten i en fastighet är ofta enkla. Genom att fastighetsägaren och verksamhetsutövaren tillsammans arbetar systematiskt med sitt brandskyddsarbete kan olyckor och bränder förebyggas. Om olyckan ändå skulle vara framme är ska det finnas bra förutsättningar för att räddningstjänsten att genomföra en insats. För vissa verksamheter finns även krav på att en insatsplanen ska finnas som ett stöd för räddningstjänsten vid en isnats.

Genom att verksamheten och fastighetsägaren har kunskap om vad som kan hända och vilka risker som finns kan dessa förbyggas och ett bra brandskydd uppnås. På sidorna till höger kan du läsa mer om olika delar som kan ingå i det förebyggande arbetet med brandskydd.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 maj 2021
Företag och organisation