Vi börjar med utbildningar igen hösten 2020

Från och med i början av hösten 2020 kommer vi att åter genomföra utbildningar. Vi ska noggrant följa Folkhälsomyndigheten rekommendationer när det gäller att förhindra spridning av coronaviruset och vi förutsätter att du som deltagare i våra utbildningar också gör det:

Stäng meddelande
Förebyggande brandskydd

Olika handböcker och dokument som kan användas i förebyggande arbetet.

Förebyggande brandskydd

Den bästa olyckan är den som aldrig inträffar och för att undvika olyckor är det viktigt att arbeta förebyggande. Det är företaget eller organisationen som är skyldiga att förebygga bränder och andra olyckor i sin verksamhet. Ett fungerande och genomtänkt systematiskt brandskyddsarbete är en bra start och kan även bidra till att minska konsekvenserna vid en olycka.

Höglandets räddningstjänstförbund är med i plan- och byggärenden för att redan i planeringsskedet se till att byggnader och anläggningar får ett bra brandskydd. Automatiskt brandlarm eller utrymningslarm kan vara en del av en byggnads eller anläggnings tekniska brandskydd. Höglandets räddningstjänstförbund gör tillsyn av den enskildes brandförebyggande arbete och kan vid behov kräva att åtgärder vidtas.

Åtgärderna som behövs för att förbättra brandsäkerheten i en fastighet är ofta väldigt enkla. Genom att fastighetsägaren och verksamhetsutövaren tillsammans arbetar systematiskt med sitt brandskyddsarbete kan olyckor och bränder förebyggas. Om olyckan ändå skulle vara framme är det bra att ha skapat bra förutsättningar för räddningstjänstens insats genom att ha en insatsplan. I vissa verksamheter är insatsplanen ett krav men vi rekommenderar alla att tänker igenom förutsättningarna för en räddningsinsats i sin verksamhet oavsett om det finns en insatsplan eller inte.

På sidorna till höger kan du läsa mer om olika delar som kan ingå i det förebyggande arbetet med brandskydd.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 januari 2020
Företag och organisation