Internt skydd

Skiss över kommunernas arbete för det interna skyddet med policy, riktlinjer, rutiner och stöddokument.

Skiss över kommunernas arbete för det interna skyddet med policy, riktlinjer, rutiner och stöddokument.

Målområde: Säkerhetsarbetet ska minimera negativa konsekvenser av olyckor, skador och störningar för kommunens personella, fysiska och immateriella tillgångar.

Internt skydd innebär skydd mot fysisk, psykisk och ekonomisk skada på människa, fysiska och immateriella tillgångar samt verksamheten i övrigt. Exempelvis hot och våld, inbrott, skadegörelse, brand, vattenskador, försäkringar och informationssäkerhet.

Temagrupp och aktiviteter

Under 2020 har arbetet med internt skydd fortsatt.

Nässjö kommun

I Nässjö kommun behandlades fyra försäkringsärenden gällande egendomsskador mot kommunens fastigheter, ett av dessa ärenden pågår fortfarande. I tre av ärendena utgick ingen ersättning.

Kommunen anmälde 77 händelser med skadegörelse under året och 165 tillbud gällande hot och våld mot anställda.

Kommunens utgifter för egendomsbrott uppgick till cirka 850 000 kronor för ren skadegörelse. Summan inkluderar inte administration eller arbetstid för kommunens egen personal i form av städning, reparation med mera.

Policy för internt skydd har arbetats fram och antagits i Nässjö. Handlingsplan för systematiskt brandskyddsarbete har tagits fram i Nässjö kommun och antagits. Planen under 2021 är att starta upp temagrupp Internt skydd i kommunen, så snart pandemiläget tillåter det.

Vetlanda kommun

I Vetlanda kommun behandlades inga försäkringsärenden gällande fastigheter. Kommunen anmälde 100 händelser med skadegörelse under året och 32 tillbud gällande hot och våld[1] mot anställda.

Kommunens utgifter för egendomsbrott uppgick till cirka 300 000 kronor för ren skadegörelse. Enligt Tekniska kontoret kan det finnas ett visst mörkertal i inrapporteringen. Summan inkluderar inte administration eller arbetstid för kommunens egen personal i form av städning, reparation med mera.

Policy för internt skydd har reviderats och antagits i Vetlanda kommun. Under 2021 är ambitionen att ta fram en riktlinje om systematiskt brandskyddsarbete i Vetlanda. Planen under 2021 är att starta upp temagrupp Internt skydd i kommunen, så snart pandemiläget tillåter det.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juni 2021