Statlig ersättning för krisberedskap och civilt försvar

Mynt som är staplade i olika högar

Mynt som är staplade i olika högar. Kommunerna får varje år ett bidrag från staten för att finansiera sitt arbete med krisberedskap.

Kommunerna erhåller varje år ett bidrag för att finansiera arbete sitt med krisberedskap. I huvudsak går ersättningen till lönekostnader för att upprätthålla en funktion som samordnar frågor som rör krisberedskap. Inom förbundet är det främst inom Funktion kris och beredskap där denna samordning sker för medlemskommunerna. Samordning och omvärldsbevakning sker även via räddningschef som deltar i regionala samordningsfunktioner.

Ersättningen täcker också kostnader för att underhålla kommunernas VMA-anläggningar (Viktigt meddelande till allmänheten). Inom ramen för denna ersättning utgår även Rakelsubvention för varje VMA-anläggning.

Utöver VMA-underhållet och Rakelsubventionen är ersättningen uppdelad i flera delar. Ett grundbelopp som syftar till att hålla en funktion med kompetens för samordning av kommunens uppgifter i krisberedskapssystemet. En annan del är verksamhetsersättning som styrs av andelen invånare i kommunerna. Verksamhetsersättningen gäller genomförande av planering, risk- och sårbarhetsanalys, geografiskt områdesansvar, utbildning och övning samt lagstadgad rapportering.

En del av ersättningen är avsatt för arbete med civilt försvar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juni 2021