Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA)

Varnings- och informationssystemet Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) används för att varna och informera allmänheten när en akut fara hotar. Det kan röra sig om utsläpp av giftig gas, förgiftat vatten eller explosionsrisk vid brand. Systemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle drabbas av krig.

Varning utomhus kan ske i de flesta tätorter med fler än 1000 invånare och följs av information i radio och tv. Information kan också skickas ut via sms om telefonen befinner sig i ett hotat område när VMA skickas ut.

Om du hör signalen eller mottar ett meddelande ska du genast:

  • Läsa och följa instruktionerna noga.
  • Gå inomhus.
  • Stänga fönster, dörrar och ventiler.
  • Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information.
  • På SVT:s Text-TV sidan 100 anger man när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.
  • För information vid ett VMA, ring inte nödnumret 112, ring istället informationsnumret 113 13 eller följ information på krisinformation.se.

Signalen faran över

Faran Över signaleras med en 30-40 sekunder lång signal.

Test av VMA

Signalerna Viktigt Meddelande och Faran Över provas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.

Visste du att..?

Utomhusvarningssystemet ofta kallas Hesa Fredrik. När systemet testades första gången år 1931 tyckte Dagens Nyheters dåvarande krönikör Oscar Fredrik Rydqvist att larmsignalen lät lika hes som han själv. Uttrycket spred sig som en löpeld och är idag vedertaget.

En vanlig missuppfattning är att Hesa Fredrik testas en gång i månaden. Under andra världskriget hade man begränsad provning varje helgfri måndag en gång i månaden klockan 15.00. Efter krigets slut 1945 ändrades intervallet till fyra gånger per år. Det var alltså nästan 80 år sedan signalen ljöd varje månad. Intervallet idag baseras på en förordning från 1961.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juli 2022
Hem & Fritid