Amnesti för att lämna in explosiva varor till Polisen

Under tiden 15 oktober 2018 till 11 januari  2019 genomför Polisen en amnesti gällande explosiva varor. Kontakta Polisen via 114 14 för att få hjälp med att ta omhand en explosiv vara .  Observera att det bara är Polisen som hanterar detta.

Det är fortfarande bevattningsförbud i Nässjö kommun.

 Bevattningsförbudet i Vetlanda kommun är upphävt från och med 22 oktober 2018.

Stäng meddelande
VMA-tuta

Foto: MSB

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA)

Varnings- och informationssystemet Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) används för att varna och informera allmänheten när en akut fara hotar. Det kan röra sig om utsläpp av giftig gas, förgiftat vatten eller explosionsrisk vid brand. Systemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle drabbas av krig.

Varning utomhus kan ske i de flesta tätorter med fler än 1000 invånare och följs av information i radio och tv. Information kan också skickas ut via sms om telefonen befinner sig i ett hotat område när VMA skickas ut.

Om du hör signalen eller mottar ett meddelande ska du genast:

  • Läsa och följa instruktionerna noga.
  • Gå inomhus.
  • Stänga fönster, dörrar och ventiler.
  • Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information.
  • På SVT:s Text-TV sidan 100 anger man när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.
  • För information vid ett VMA, ring inte nödnumret 112, ring istället informationsnumret 113 13 eller följ information på krisinformation.selänk till annan webbplats.

Signalen faran över

Faran Över signaleras med en 30-40 sekunder lång signal.

Test av VMA

Signalerna Viktigt Meddelande och Faran Över provas klockan 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.

Visste du att..?

Utomhusvarningssystemet ofta kallas Hesa Fredrik. När systemet testades första gången år 1931 tyckte Dagens Nyheters dåvarande krönikör Oscar Fredrik Rydqvist att larmsignalen lät lika hes som han själv. Uttrycket spred sig som en löpeld och är idag vedertaget.

En vanlig missuppfattning är att Hesa Fredrik testas en gång i månaden, eller att det har testats en gång i månaden förr i tiden. Under andra världskriget testades utomhusvarningen varje måndag klockan 15.00, men efter andra världskrigets slut gick man över till att testa det kvartalsvis. Det har alltså aldrig testats en gång i månaden.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 oktober 2018
Hem & Fritid