Översvämning

Genom att vara förberedd på hur du ska agera vid en översvämning underlättar du både för dig själv och andra. Här har vi samlat några råd.

Innan en översvämning

Alla fastigheter kan drabbas av översvämning i en eller annan form. Exempel på orsaker kan vara intensiva regn, höga vattennivåer, stopp i ledningar, uppdämda avloppsledningar och trasiga vattenledningar. Som fastighetsägare är du ansvarig för att skydda din fastighet från översvämning.

Tänk på detta när snön börjar smälta

 • Led bort smältvattnet från huset.
 • Skotta bort snön från nedfarter till källargarage.
 • Förhindra att smält- och regnvatten rinner ner i garagenedfarten.
 • Frilägg brunnen utanför garagedörren.

Tänk på detta vid översvämningsrisk

 • Täta golvbrunnar, källarfönster och ventiler med plastsäckar, örngott eller liknande som du har fyllt med sand eller jord.
 • Bygg tillfälliga barriärer, till exempel genom att bygga en sand- eller jordvall och täcka den med plast. Du kan också köpa sandsäckar och ha i beredskap. Fundera ut i förväg var du har det bästa läget för en tillfällig barriär, så att du skyddar det du tycker är viktigast.
 • Kontrollera att avloppsbrunnar är snö- och isfria. Rensa takrännor från is, löv, grenar och skräp.
 • Förvara inte värdefull egendom i källaren. Ställ inte saker som är fuktkänsliga på källargolvet, utan flytta upp det på hyllor. Och undvik organiska material på väggar och golv i källarvåningen.
 • Hyr eller köp vattenpumpar i god tid innan en översvämning är på gång. Träna på att använda pumparna i förväg.
 • Ta bort större lösa föremål där vattendrag riskerar att svämma över. Föremålen kan orsaka skada om de dras med.
 • Följ väderprognoserna där SMHI utfärdar varningar om du misstänker att det finns risk för översvämning i ditt område.

Under en översvämning

 • Lyssna på radio och TV för information. Besök kommunens webbplats eller Facebooksida. Du kan även söka information på krisinformation.se eller ringa 113 13 där du kan få eller lämna information om en kris.
 • Stäng av strömmen till elektriska apparater. Det kan också vara nödvändigt att stänga av huvudströmmen. Rör inga elektriska apparater ifall du står på ett blött golv.
 • Gå inte genom strömmande vatten. Om du måste gå igenom ett översvämmat område, ta reda på hur djupt det är innan du går över. Vattenmassorna kan även vara förorenade av spillvatten och kemikalier. Gå inte igenom ett avspärrat område. Vägar och gång- och cykelvägar kan vara underminerade och rasa. Se upp för drivande föremål i vattnet.
 • Kör inte bil genom ett översvämmat område. Du och ditt fordon kan bli stående i vatten som stiger eller svepas med i vattenmassorna. Parkera inte heller fordon nära ett översvämmat område då fordonet kan dras med i vattenmassorna och bli förstört och även göra åverkan på viktig infrastruktur.

Efter en översvämning

 • Var försiktig i områden där översvämningen har varit. Hus, vägar och gång- och cykelvägar kan vara underminerade och rasa.
 • Om ditt hus har varit omgärdat av vatten kan fundamenten ha blivit skadade. Det kan då vara farligt att vistas i huset. Undersök huset noga för att se om det har blivit skadat.
 • Rengör och desinficera allt som har varit i kontakt med vattnet. Det kan ha varit nedsmutsat med spillvatten och kemikalier.
 • Kontakta ditt försäkringsbolag. Dokumentera alla eventuella skador innan du påbörjar reparationer.

Samhällets ansvar

Kommunens uppgift vid en översvämning är att säkra samhällsviktiga funktioner, som till exempel energiförsörjning, transporter och hälso- och sjukvård.

För att räddningstjänsten ska hjälpa den enskilde vid till exempel översvämning krävs det enlig lagen om skydd mot olyckor att följande kriterier är uppfyllda:

 • Behov av ett snabbt ingripande.
 • Det hotade intressets vikt.
 • Kostnaderna för insatsen.
 • Omständigheterna i övrigt.

Det är främst när det är risk för liv eller när stor egendomsskada riskeras som kriterierna för räddningstjänst uppfylls. När det endast är ett eller några hus som riskerar att få vattenskador är det därför inte säkert att räddningstjänsten rycker ut.

Kolla vad som gäller i din kommun och i ditt län

Vissa områden och orter är mer utsatta än andra för höga flöden. Därför är det bra att kontrollera vad som gäller i ditt område. Det kan finnas lokala bestämmelser, tips och råd som du kan ta del av. Aktuell information får du genom att vända dig till din kommun eller din länsstyrelse.

Följ SMHI

SMHI publicerar varningsinformation för höga flöden när vattnet riskerar att stiga och kan påverka människor och miljö i större omfattning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juli 2022
Hem & Fritid