Symbol för skyddsrum

En symbol för skyddsrum.

Skyddsrum

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum i olika storlekar. I Nässjö och Vetlanda finns ett antal skyddsrum som är till för allmänheten. Vid exempelvis ett väpnat anfall eller vid radioaktivt nedfall ger ett skyddsrum det bästa skyddet.

Sedan 2006 har Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) ansvar för tillsynen av landets skyddsrum. Skyddsrummen finns i tätorter och fastighetsägaren ansvarar för att hålla efter skyddsrummen. I fredstid får skyddsrum användas för andra ändamål under vissa förutsättningar, vanligt förekommande är cykel- och lägenhetsförråd. Vid behov har fastighetsägaren max två dygn på sig att iordningställa skyddsrummen. Skyddsrummen ska vara konstruerade för att personer ska kunna vistas där i minst tre dygn utan avbrott. Som individ tillhör man inte ett enskilt skyddsrum utan använder det som är närmast. Mer information finns på www.msb.se, inklusive en karta över Sveriges skyddsrum.

Skyddsrummen finns i tätorter då dessa ofta inte har tillräckligt med andra skyddade platser. Exempelvis behövs dessa inte på landet, där det är mer vanligt med källare än inne i stan. Tanken har aldrig varit att det ska finnas skyddsrum till hela befolkningen, utan endast de som inte har tillgång till något annat skyddat utrymme.

När ett skyddsrum är klart att användas ska det finnas vatten upptappat i kärl, värme, ventilation och toalettmöjligheter. I en krigssituation får du vara beredd på att det kan vara avbrott i exempelvis vatten-, el- och värmeförsörjningen till skyddsrummet. Mat och annat nödvändigt finns inte i skyddsrummen, därför är det bra om du tar med det själv.

Checklista för skyddsrum

Bra att ta med till skyddsrummet

 • vatten i flaska eller dunk
 • mat som tål rumstemperatur
 • hygienartiklar
 • toalettpapper
 • mediciner
 • första hjälpen-utrustning
 • varma kläder
 • värdehandlingar (id-kort/körkort, kontanter, kontokort)
 • nycklar
 • mobiltelefon + laddare eller powerbank
 • ficklampa

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 januari 2020
Hem & Fritid