Amnesti för att lämna in explosiva varor till Polisen

Under tiden 15 oktober 2018 till 11 januari  2019 genomför Polisen en amnesti gällande explosiva varor. Kontakta Polisen via 114 14 för att få hjälp med att ta omhand en explosiv vara .  Observera att det bara är Polisen som hanterar detta.

Det är fortfarande bevattningsförbud i Nässjö kommun.

 Bevattningsförbudet i Vetlanda kommun är upphävt från och med 22 oktober 2018.

Stäng meddelande
Närbild på brasa

Foto: Höglandets räddningstjänstförbund

Brandsäkerhet i hemmet

Bostadsbränder inträffar ofta i samband med att vi lagar mat eller använder hemmets eldstad.

Brandsäkerhet handlar om att se till att det inte börjar brinna genom att vidta olika förebyggande åtgärder. Det handlar också om att se till att konsekvenserna av en eventuell brand blir så små som möjligt.

Ett bra brandskydd är att tidigt bli varnad om att brand har uppstått genom att ha till exempel brandvarnare eller automatiskt brandlarm. Om larmet ändå går ska alla veta hur de ska agera. Bra utrustning för att kunna göra en insats vid brand är till exempel en handbrandsläckare och en brandfilt.

Låna släckare och brandfilt hos oss!

Nu kan du som bor eller vistas i Vetlanda eller Nässjö kommun låna olika sorters brandsläckare, brandfiltar och skyltar för att öka brandsäkerheten vid olika tillfällen och evenemang.

Vi vänder oss till föreningar, privatpersoner eller till kommunal verksamhet som är i behov av att höja brandskyddet under en begränsad tid, till exempel under en kväll ett par dagar. Det är gratis men du blir skyldig att ersätta om något slarvas bort eller blir förstört. Du blir inte skyldig att ersätta om du skulle behöva använda utrustningen till att släcka eller begränsa en brand.

Kom förbi brandstationen i Vetlanda, Lilla Nygatan 4 eller brandstationen i Nässjö på Telegatan 3.
Du kan även ringa oss via växeln 0383-46 77 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2018
Hem & Fritid