Vi börjar med utbildningar igen hösten 2020

Från och med i början av hösten 2020 kommer vi att åter genomföra utbildningar. Vi ska noggrant följa Folkhälsomyndigheten rekommendationer när det gäller att förhindra spridning av coronaviruset och vi förutsätter att du som deltagare i våra utbildningar också gör det:

Stäng meddelande

Två brandmän som rökdyker i en brinnande fastighet.

Om det börjar brinna

Det är alltid bra att tänka ut i förväg hur du ska agera om det börjar brinna i din bostad. Att handla på rätt sätt kan vara avgörande för om det stannar vid ett tillbud eller om det blir en fullt utvecklad brand. Hur du ska agera beror på om du bor i villa eller i lägenhet och var någonstans det brinner.

Rädda, varna, larma, släck

I en stressig situation kan det vara bra att hålla sig till ledorden rädda, varna, larma, släck. Då blir viktiga åtgärder gjorda i rätt ordning.

  • Rädda först dem som är i livsfara, utan att utsätta dig själv för fara. Tänk på att den giftiga röken stiger uppåt.
  • Varna alla som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.
  • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Möt upp räddningstjänsten när de kommer.
  • Släck branden om du bedömer att du klarar det. Stäng in branden.

Brand i villa

Om det brinner i din villa ska alla ta sig ut. Antingen via huvudentrén, genom fönstren eller via balkonger. Prata igenom i förväg vilka som är de bästa utrymningsvägarna, både från nedervåningen och övervåningen.

Det är bra om det finns utrymningsstegar som är förankrade under fönstren så att man kan klättra ner från övervåningen, annars blir man tvungen att hoppa. Stäng alltid ytterdörren efter dig och bestäm en plats där alla återsamlas.

Brand i lägenhet

Om det brinner i din lägenhet

Om det brinner i din egen lägenhet ska alla ta sig ut. Stäng ytterdörren så hindrar du branden från att spridas och giftig rök från att välla ut.

Om det brinner i någon annans lägenhet

Om det brinner i någon grannes lägenhet och det finns rök i trapphuset ska du stanna i din lägenhet. Där är du säker i upp till en timme. Gå absolut inte ut i trapphuset! Det kan räcka med några andetag av brandrök för att du ska bli medvetslös. Ring 112 och larma räddningstjänsten. Ställ dig vid ett fönster eller balkong så kan räddningstjänstens personal se dig.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 januari 2020
Hem & Fritid