Glöd

Glödande kol.

Eldning

Att elda kan innebära risker för människor, egendom och miljö. Väderförhållanden, bränslets egenskaper och omgivningen kan påverka och förändra eldens beteende. Därför ska du alltid vara försiktig när du eldar. Se alltid till att du kan släcka elden när du eldar hemma på tomten eller ute i naturen.

De flesta och svåraste skogsbränderna inträffar vid stor torka. När risken för skogs- och vegetationsbrand är stor krävs extra uppmärksamhet och försiktighet när du eldar utomhus.

För att få svar på var du får elda, kan du kontakta miljöförvaltningen i din kommun. I vissa kommuner har även gatukontor/tekniska förvaltningen synpunkter. Reglerna kan skilja sig åt mellan olika kommuner så det är viktigt att sätta sig in i vad som gäller för det aktuella området.

Det är inte tillåtet att elda grenar, löv och annat trädgårdsavfall på din trädgård. Detta ska komposteras eller lämnas in till en återvinningscentral. Det betyder också att du inte får tända en majbrasa hemma på tomten. Du kan söka dispens för detta hos din kommunen.

Har du fått dispens för att elda i din trädgård? Var noga med säkerheten. Följ checklistan nedan med rekommendationer från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Checklista för att elda i trädgården

  • Kontakta kommunen för att ta reda på vilka regler som gäller i din kommun.
  • Dra fram trädgårdsslangen och ha ett par fyllda hinkar eller vattenkannor till hands.
  • Använd grova handskar. Spade och kratta är också bra verktyg för att hantera elden.
  • Vattna ordentligt runt eldningsplatsen.
  • När du ska släcka kan du kratta ut glöden och dränka den med vatten.
  • Kontrollera att det är släckt ordentligt. Detta kan behöva göras under flera timmar efter.

Eldningsförbud – håll koll på brandrisken i ditt område

Räddningstjänsten kan under vissa väderförhållanden avråda från att elda. Respektive kommun kan utfärda eldningsförbud. Länsstyrelsen kan utfärda eldningsförbud om det häller hela länet. Du kan själv hålla koll på prognosen och brandriskerna på webbplatsen Din Säkerhet.

Brandriskkartorna grundar sig på SMHI:s uträkningar av markens fuktighet och därmed risken för brandspridning.

Var alltid försiktig när du eldar. Även om det inte råder eldningsförbud bör man vara extra försiktig vid de tillfällen då det enligt SMHI:s prognoser bedöms vara mycket stor brandrisk. Upplysning om brandrisk lämnas dagligen under perioden maj-augusti av SMHI och på Trafik- och serviceradion på Radio Jönköping.

Upplysning om eldningsförbud i länet och regler för bränning lämnas av SOS Alarms telefonsvarare på telefon 036-16 85 22.

Ansvar vid eldning

Eldning och bränning tillåts då förbud inte råder och väder- och vindförhållanden inte medför ökad risk för att en eld kan övergå till en okontrollerbar brand. Den som är ansvarig ska se till att det inte uppstår skador eller att branden sprider sig. Hygges-, halm- eller annan mer omfattande bränning ska alltid i god tid anmälas till räddningstjänsten i respektive kommun under kontorstid.

Skogsbrandflyg

När det är varmt och mycket torrt i markerna samordnar Länsstyrelsen, räddningstjänsterna i kommunerna och Frivilliga Flygkåren (FFK) flygövervakningar för att upptäcka skogsbränder eller bränder längs med banvallar i ett tidigt skede. Flygpersonalen kan vid upptäckt larma SOS och räddningsstyrkorna rycker ut.

Helikopter vattenbombar

Flygkåren kan även hjälpa till under räddningsinsatser med att ge så kallade lägesbilder från luften över brandens spridning och omfattning.

Tips!

Brandrisk Ute är en mobil applikation som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Appen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Den lär dig också mer om säker eldning utomhus. Appen finns för iPhone, iPad och Android. Du hittar den på App Store eller Google Play. Läs mer om appen på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida. Länk till annan webbplats.

Med hjälp av positioneringsfunktionen i din iPhone, iPad eller Android får du aktuell risk och prognos för gräsbrand och skogsbrand. Prognosen gäller för den plats där du befinner dig, men du kan också söka efter motsvarande information för andra orter. Prognosen uppdateras varje dygn och gäller för aktuell dag och fem dagar framåt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 april 2024
Hem & Fritid