Amnesti för att lämna in explosiva varor till Polisen

Under tiden 15 oktober 2018 till 11 januari  2019 genomför Polisen en amnesti gällande explosiva varor. Kontakta Polisen via 114 14 för att få hjälp med att ta omhand en explosiv vara .  Observera att det bara är Polisen som hanterar detta.

Det är fortfarande bevattningsförbud i Nässjö kommun.

 Bevattningsförbudet i Vetlanda kommun är upphävt från och med 22 oktober 2018.

Stäng meddelande
Familj under strömavbrott

Foto: Thomas Henriksson, MSB

Krisberedskap

Om en kris inträffar kan hela din vardag vändas upp och ner på väldigt kort tid. Vid en större samhällskris så kommer samhällets hjälpaktörer, bland annat vi, behöva prioritera och det kan ta lång tid innan just du får hjälp.

Fundera på hur exempelvis ett långvarigt elavbrott skulle påverka dig. Att vara medveten om kända risker och att vara mentalt förberedd ger dig bra förutsättningar att klara av att ta hand om dig själv när samhället inte fungerar som vi är vana vid. Planera för att klara dig med mat och vatten i minst en vecka. En gräns på en vecka eller 72 timmar innebär inte att krisen är slut just då, men god hemberedskap ger dig tid att tänka igenom din situation för att kunna fatta viktiga beslut.

De grundläggande basbehoven som måste kunna tillgodoses för att vi ska klara oss längre vid en svår påfrestning i samhället är mat, el och värme, kommunikation och vatten. Viktig meddelande till allmänheten (VMA) fungerar för att ge dig viktig information snabbt. Det är också bra att ha koll på viktiga telefonnummer i en nödsituation. En krislåda med det nödvändigaste gör att du klarar dig bättre.

Tips!

113 13 är samhällets nationella krisnummer. Vid större olycka eller kris kan du som privatperson ringa numret för att både ge och ta emot information. Du kan ringa dygnet runt.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juni 2018
Hem & Fritid