Barn läser vid strömavbrott

Fyra barn gör läxor med hjälp av ficklampa under ett strömavbrott.

Klara dig själv vid en kris

Du har ett eget ansvar att klara några dygn utan el, vatten eller mat. De flesta av oss kan klara det om vi tänker efter före.

Om de flesta av oss klarar de första akuta dygnen underlättar det för dem som är mest nödställda. Då kan samhällets resurser användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Vatten, värme, mat och kommunikation

För att klara en krissituation på bästa sätt är det viktigt att tillgodose behovet av värme, vatten, mat och kommunikation. Om du skulle bli isolerad på grund av smitta eller hårt väder, långt elavbrott eller någon annan katastrof behöver du ta hand om dig och dem runt omkring dig extra väl. Du behöver också kunna komma i kontakt med anhöriga och ta del av information från medier och myndigheter. Läs mer i menyn om hur du kan förbereda dig inom områdena vatten, värme, mat och kommunikation.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2020
Hem & Fritid