Eldningsförbudet upphör i hela Jönköpings län samt Ydre kommun

Förbudet upphör att gälla från och med onsdag 7 juli 2021 kl. 16:00.

Pandemin pågår fortfarande

Även om smittspridningen gått ned så finns det all anledning att vara försiktig. Fortfarande är det många som inte är vaccinerade.

Stäng meddelande
Anställd hos HRF

En anställd hos HRF arbetar med hjälp av lagbok.

Brottsförebyggande arbete

Höglandets räddningstjänstförbund har uppdraget att samordna både Nässjö och Vetlanda kommuners brottsförebyggande arbete. Allt det som förbundet gör sker i samverkan med både kommunerna själva och med polisen.

Vad detta innebär i praktiken är att förbundet genomför följande arbeten och insatser:

  • Samlar in information och fakta om hur brottsligheten ser ut i respektive kommun
  • Uppmärksammar trender och förändringar inom brott som begås
  • Samarbetar med kommunerna och polisen för att lösa akuta problem som uppstår
  • Samarbetar med kommunerna och polisen för att på lång sikt förebygga brott
  • Bevakar relevant forskning inom brottsprevention

Vad kan jag göra?

Det finns saker som varje enskild individ kan göra för att minska risken att utsättas för brott. Den viktigaste förebyggande åtgärden är att vara medveten om vad som kan hända och varför.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 januari 2020
Hem & Fritid