Amnesti för att lämna in explosiva varor till Polisen

Under tiden 15 oktober 2018 till 11 januari  2019 genomför Polisen en amnesti gällande explosiva varor. Kontakta Polisen via 114 14 för att få hjälp med att ta omhand en explosiv vara .  Observera att det bara är Polisen som hanterar detta.

Det är fortfarande bevattningsförbud i Nässjö kommun.

 Bevattningsförbudet i Vetlanda kommun är upphävt från och med 22 oktober 2018.

Stäng meddelande
Person med lagbok

Foto: Höglandets räddningstjänstförbund

Brottsförebyggande arbete

Höglandets räddningstjänstförbund har uppdraget att samordna både Nässjö och Vetlanda kommuners brottsförebyggande arbete. Allt det som förbundet gör sker i samverkan med både kommunerna själva och med polisen.

Vad detta innebär i praktiken är att förbundet genomför följande arbeten och insatser:

  • Samlar in information och fakta om hur brottsligheten ser ut i respektive kommun
  • Uppmärksammar trender och förändringar inom brott som begås
  • Samarbetar med kommunerna och polisen för att lösa akuta problem som uppstår
  • Samarbetar med kommunerna och polisen för att på lång sikt förebygga brott
  • Bevakar relevant forskning inom brottsprevention

Vad kan jag göra?

Det finns saker som varje enskild individ kan göra för att minska risken att utsättas för brott. Den viktigaste förebyggande åtgärden är att vara medveten om vad som kan hända och varför.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 maj 2018
Hem & Fritid