Amnesti för att lämna in explosiva varor till Polisen

Under tiden 15 oktober 2018 till 11 januari  2019 genomför Polisen en amnesti gällande explosiva varor. Kontakta Polisen via 114 14 för att få hjälp med att ta omhand en explosiv vara .  Observera att det bara är Polisen som hanterar detta.

Det är fortfarande bevattningsförbud i Nässjö kommun.

 Bevattningsförbudet i Vetlanda kommun är upphävt från och med 22 oktober 2018.

Stäng meddelande
Grannsamverkansskylt

Dessa skyltar hänger i områden där grannsamverkan finns.

Goda grannar i trygga kvarter

Polis och räddningstjänst står för information. Du står för uppmärksamhet och omtanke. Tillsammans minskar vi risken för brand, olyckor och brott. Det är grannsamverkan som skapar goda grannar i trygga kvarter.

Grannsamverkan organiseras med ett huvudkontaktombud för hela bostadsområdet eller föreningen. Huvudkontaktombudet är den person som håller kontakten med Höglandets räddningstjänstförbund.

Utöver detta utses också ett antal kontaktombud som ansvarar för cirka 10-12 hushåll i sitt kvarter. Kontaktombuden utbildas av polisen och Höglandets räddningstjänstsförbund och får då en fördjupad kunskap om grannsamverkan och information i hur man kan förebygga brott och brand samt kunskaper om första hjälpen.

Under hösten kommer det att hållas ett uppstartsmöte, om det finns intresse för att starta nya grannsamverkansområden, och ett informationsmöte vardera i Vetlanda och Nässjö. Håll utskick här på hemsidan för att anmäla er när datum publiceras.

Om det av någon anlednings behövs en eller flera nya skyltar för grannsamverkan, kontakta oss enligt nedan formulär.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 november 2018
Hem & Fritid