Amnesti för att lämna in explosiva varor till Polisen

Under tiden 15 oktober 2018 till 11 januari  2019 genomför Polisen en amnesti gällande explosiva varor. Kontakta Polisen via 114 14 för att få hjälp med att ta omhand en explosiv vara .  Observera att det bara är Polisen som hanterar detta.

Det är fortfarande bevattningsförbud i Nässjö kommun.

 Bevattningsförbudet i Vetlanda kommun är upphävt från och med 22 oktober 2018.

Stäng meddelande
Träfigurer som visar stöd

Stöd vid kris

Vid olyckor, kriser och katastrofer mobiliseras samhällets räddningsresurser. Dessa består främst av räddningstjänst, polis och sjukvård. Men vid sådana situationer är dessa resurser inte alltid tillräckliga utan det finns behov av ytterligare resurser som kan vara till hjälp och stöd för den som drabbas. Genom samtal och medmänsklig närvaro förebyggs psykiskt lidande genom ett gott psykiskt och socialt omhändertagande.

I Nässjö kommun finns det en krisgrupp som har till uppgift att vara ett stöd år enskilda eller grupper vid stora olyckor eller katastrofer. Krisgruppen kan kallas in av räddningstjänst, polis eller sjukvård. Höglandets räddningstjänstförbund samordnar gruppen.

I Vetlanda finns POSOM, en beredskapsgrupp/krisgrupp för Psykiskt Och Socialt Omhändertagande som har till uppgift att vara ett stöd för enskilda eller grupper vid stora olyckor eller katastrofer. Räddningstjänsten eller annan myndighet kontaktar krisgruppen via inre befäl.

Vid längre kontakter och stödinsatser rekommenderas den drabbade att ta kontakt med sin vårdcentral.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 juni 2018
Hem & Fritid