Lunchstängt på medborgarkontoret/växel

Från och med 16 september kommer växeln på medborgarkontoret i Nässjö (som svarar för Nässjö kommun, Höglandets räddningstjänstförbund samt Höglandsförbundet) att införa lunchstängt varje vardag kl 12-12.45. Vid akuta händelser ring 112.

VIKTIG information om sotning

Under en tid kommer Höglandets räddningstjänstförbund att bedriva sotningen/rengöring i egen regi. Vill du komma i kontakt med oss eller boka tid?

Stäng meddelande
Träfigurer som visar stöd

Stöd vid kris

Vid olyckor, kriser och katastrofer mobiliseras samhällets räddningsresurser. Dessa består främst av räddningstjänst, polis och sjukvård. Men vid sådana situationer är dessa resurser inte alltid tillräckliga utan det finns behov av ytterligare resurser som kan vara till hjälp och stöd för den som drabbas. Genom samtal och medmänsklig närvaro förebyggs psykiskt lidande genom ett gott psykiskt och socialt omhändertagande.

I Nässjö kommun finns det en krisgrupp som har till uppgift att vara ett stöd år enskilda eller grupper vid stora olyckor eller katastrofer. Krisgruppen kan kallas in av räddningstjänst, polis eller sjukvård. Höglandets räddningstjänstförbund samordnar gruppen.

I Vetlanda finns POSOM, en beredskapsgrupp/krisgrupp för Psykiskt Och Socialt Omhändertagande som har till uppgift att vara ett stöd för enskilda eller grupper vid stora olyckor eller katastrofer. Räddningstjänsten eller annan myndighet kontaktar krisgruppen via inre befäl.

Vid längre kontakter och stödinsatser rekommenderas den drabbade att ta kontakt med sin vårdcentral.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 juni 2018
Hem & Fritid