Vi börjar med utbildningar igen hösten 2020

Från och med i början av hösten 2020 kommer vi att åter genomföra utbildningar. Vi ska noggrant följa Folkhälsomyndigheten rekommendationer när det gäller att förhindra spridning av coronaviruset och vi förutsätter att du som deltagare i våra utbildningar också gör det:

Stäng meddelande

Ved som brinner i en eldstad.

Sotning och brandskyddskontroll

Sotning innebär att brännbara beläggningar tas bort i sådan omfattning att risken för skorstensbrand och skadeverkningarna vid en skorstensbrand minimeras. Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka fel och brister i en anläggning för att förebygga skador till följd av brand på människor, egendom och miljö.

På den här sidan om sotning och brandskyddskontrollöppnas i nytt fönster hittar du mer information om vad som gäller och du får också svar på en hel del frågor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2020
Hem & Fritid