Ved som brinner i en eldstad.

Sotning och brandskyddskontroll

Sotning innebär att brännbara beläggningar tas bort i sådan omfattning att risken för skorstensbrand och skadeverkningarna vid en skorstensbrand minimeras. Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka fel och brister i en anläggning för att förebygga skador till följd av brand på människor, egendom och miljö.

På den här sidan om sotning och brandskyddskontroll Öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om vad som gäller och du får också svar på en hel del frågor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2020