Att elda i öppen spis

Braskaminer har på senare år blivit allt populärare för att skapa trivsel hemma. Rätt installerad, rätt eldad och rätt skött har du en säker källa till värme.

Brand kopplad till eldstäder är den vanligaste orsaken till brand i villor och småhus. Det finns fyra viktiga saker att tänka på när det gäller eldstäder:

  • Köp rätt produkt för rätt ändamål
  • Installera rätt
  • Elda rätt
  • Sota regelbundet och ta hand om askan

Goda råd vid eldning i öppen spis

Ha god lufttillförsel och tillräckligt drag i skorstenen. Dålig ventilation ökar de hälso- och miljöskadliga utsläppen och kan även leda till soteld. Soteld är när det blir så varmt att lågorna slår upp flera meter över huset. Detta kan få skorstenen att spricka. Veden ska vara torr. Den bör ha torkats i ett år och förvaras luftad under tak. Använd bara bränsle som anordningen är avsedd för.

Håll alltid rent i närheten av eldstaden, då skräp innebär en ökad brandrisk. Bränsle ska lagras på säkert avstånd från härden. Sot och aska ska förvaras i ett rymligt metallkärl med lock. Aska svalnar mycket långsamt och kärlet ska inte stå på ett brännbart underlag. En fungerande brandvarnare är ett krav.

Bränsle

Använd endast bränsle som anordningen är avsedd för. Eldar du med ved, ska det vara torr lövved som torkat i cirka ett år. Bortsett från att fuktig ved ger mindre värme ger det även ifrån sig betydligt större luftföroreningar.

Det är absolut förbjudet att elda med exempelvis avfall, målat eller tryckimpregnerat trä, eller spånplattor.

Aska

Aska som tas omhand på ett oförsiktigt sätt är inte sällan orsaken till bränder. Det kan finnas glödrester kvar i askan flera dygn efter att du eldat. Aska ska läggas i förslagsvis en plåthink, helst med ett tättslutande lock. Askan bör sedan stå så i ett par dagar innan den slängs.

Det är också viktigt att inte heller underlaget hinken står på är av brännbart material - bostadsbränder har inträffat efter att askhinkar ställts på bland annat träunderlag.

Tillstånd och kontroller

Ska du börja elda med fast bränsle måste du kontakta en sotare eftersom öppna spisar som det eldas med ved eller liknande i måste sotas med tätare intervaller. Det är även normalt sotaren som godkänner om din skorsten är lämplig för vedeldning. Ska en ny skorsten eller eldstad installeras krävs det vanligtvis bygglov. Anmälan görs hos berörd myndighet i din hemkommun.

I tätbebyggda områden kan eldning med fast bränsle som exempelvis ved orsaka problem som luftvägsirritationer, dålig lukt, sot och nedsmutsning. De allvarligaste hälsoriskerna är i det långa perspektivet cancer, luftrörsproblem och allergier. Oftast är det eldaren själv och personer i dennes närmaste omgivning som utsätts för de högsta halterna av hälsofarliga ämnen.

Vill du veta vilka regler som gäller och vilka tillstånd det krävs för eldning i kamin, öppen spis eller kakelugn ska du vända dig till sotare och miljömyndigheterna i din hemkommun. I miljöfrågor gör man ofta bedömningar från fall till fall. Det finns emellertid en del prejudicerande domar som ger en fingervisning om vad som generellt gäller.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juli 2022