Brinnande låga under en kastrull på en gasspis.

Köksbränder

Många bostadsbränder börjar i köket. En av de vanligaste brandorsakerna är torrkokning. Fett eller oljor börjar brinna när temperaturen blir hög. Gör det till en vana att aldrig lämna något på spisen.

Om det börjar brinna i en kastrull ska du flytta kastrullen från spisplattan och kväva elden med ett grytlock. Häll inte vatten i kastrullen om det är fett eller olja som brinner. Vattnet förångas och det blir en kraftig reaktion som sprider elden och kan ge svåra brännskador.

Det är viktigt att regelbundet rengöra filtret i din spisfläkt. Börjar det brinna i en kastrull kan elden sprida sig och då antända fettet i spisfläkten.

Vi rekommenderar även att man installerar spisvakt eller timer till spis och exempelvis kaffekokare. Timern bryter efter en viss tid strömmen och minimerar på så sätt risken för brand.

Så här har du brandkoll i köket

  • Håll rent och förvara inte föremål på eller omkring spisen.
  • Lämna aldrig något på spisen när du går från köket.
  • Kontrollera att spisen är avstängd när du går hemifrån eller går och lägger dig.
  • Gör regelbundet rent filtret i din spisfläkt. Elden kan sprida sig och antända fettet i fläkten.
  • Installera timer till spis och kaffekokare. Timern bryter strömmen efter en viss tid och minskar risken för brand.
  • Har du glömt eller varit på väg att glömma något på spisen kan det vara bra att installera en spisvakt. Det är en elektronisk utrustning som bevakar spisen och bryter strömmen vid risk för brand. Det finns även spisvakter med automatiska släcksystem.
  • Om det börja brinna i en kastrull/stekpanna – kväv elden med ett lock eller brandfilt och flytta bort den från plattan.
  • Häll aldrig vatten i kastrullen/stekpannan om det är fett eller olja som brinner. Vattnet förångas häftigt och brinnande och kokande olja skvätter. Detta kan leda till både brännskador och brand.
  • Om det börjar brinna i en elektrisk apparat – dra först ut kontakten, häll sedan på vatten och försök ta apparaten utomhus.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 januari 2020