Brandsläckare, brandvarnare och en brandfilt.

Utrusta ditt hem

Med brandvarnare, brandfilt och handbrandsläckare har du goda förutsättningar att skydda ditt hem mot brand. Har du dessutom en spisvakt ger det ett ännu bättre skydd.

Brandvarnare

Brandvarnare är en självklarhet i din bostad. Brandvarnaren ger dig ett tidigt larm så att du kan släcka branden, begränsa brandens spridning eller utrymma i tid. Brandvarnare räddar liv.

Det finns två typer av brandvarnare, optisk och joniserande. Skillnaden mellan dem är hur röken detekteras. Oavsett vilken typ av brandvarnare du väljer ger den dig en tidig varning i händelse av brand. Du kan också välja brandvarnare som kommunicerar med varandra, antingen via tråd eller trådlöst. Detta innebär att samtliga brandvarnare larmar oavsett vilken som detekterar branden. Kommunicerande brandvarnare rekommenderas särskilt om din bostad har flera våningsplan.

Räddningstjänsten rekommenderar att du har en brandvarnare i varje rum, förutom i kök och i badrum, där onödiga larm kan förekomma i samband med matlagning eller duschning. Brandvarnarna ska placeras i taket. Du kontrollerar dina brandvarnare genom att trycka på testknappen. Du bör kontrollera brandvarnarna minst en gång i månaden och när du har varit hemifrån en längre tid.

I flerbostadshus är det mest naturligt att fastighetsägaren är ansvarig för att det finns brandvarnare i lägenheterna. Skötsel och underhåll står hyresgästen för själv.

Vill du ha SMS som påminner dig om att testa dina brandvarnare? Klicka på länken längst ned på sidan och registrera ditt telefonnummer. Tjänsten är gratis.

Brandfilt

Brandfiltar är ett billigt och bra komplement till brandvarnarna. Med en brandfilt kan du enkelt släcka mindre bränder i din bostad.

Handbrandsläckare

Tillsammans ger brandvarnare, brandfiltar och handbrandsläckare dig möjlighet att tidigt upptäcka och släcka eller begränsa en brand innan den hinner växa till sig.

Det finns flera olika sorters handbrandsläckare. Det som skiljer dem åt är vilket släckmedel de innehåller och vilken storlek det är på behållaren. I hemmiljö rekommenderar vi att du har en pulversläckare på minst 6 kg. Pulversläckaren är den handbrandsläckare som är effektivast i förhållande till mängden släckmedel som används. Pulversläckaren är också relativt enkel att använda även för en ovan användare. Den kan användas vid alla typer av bränder.

Handbrandsläckaren placeras i anslutning till ytterdörren, så att du kan nå den om du kommer utifrån.

Brandsläckare säljs på flera olika ställen. Du kan också höra med ditt försäkringsbolag.

Spisvakt

Många bostadsbränder startar vid spisen. En spisvakt har en inbyggd brandvarnare. Den reagerar på kraftig rök eller på kraftigt ökande temperatur, ofta i kombination med en rörelsevakt. På detta vis kan spisvakten bryta strömmen till spisen innan ett tillbud hinner utveckla sig till en riktig brand.

Spisvakten är ett godkänt hjälpmedel vid bostadsanpassning. Kontakta din kommun för att få reda på mer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2020