Eldningsförbudet upphör i hela Jönköpings län samt Ydre kommun

Förbudet upphör att gälla från och med onsdag 7 juli 2021 kl. 16:00.

Pandemin pågår fortfarande

Även om smittspridningen gått ned så finns det all anledning att vara försiktig. Fortfarande är det många som inte är vaccinerade.

Stäng meddelande

Brandskyddskontrollant

Brandskyddskontrollant som arbetar vid en skorsten på taket

Brandskyddskontrollant som arbetar vid en skorsten på taket

En brandskyddskontrollant har som uppgift att upptäcka fel och brister i en anläggning för att förebygga skador till följd av brand.

Som brandskyddskontrollant möts du av olika situationer och människor varje dag. Ibland kan det vara en villaägare med en värmepanna eller en murad kakelugn, och ibland kan det vara en restauranginnehavare eller en fastighetsskötare på en industri. En stor del av kontrollantens uppgift är att informera fastighetsägaren om vad som krävs för att hen ska kunna använda sin anläggning på ett säkert sätt.
För att bli brandskyddskontrollant krävs det att du har gått MSB:s utbildning till skorstensfejartekniker, vilket du blir behörig att göra efter att du har genomgått MSB:s utbildning till skorstensfejare samt har arbetat tre år inom yrket.

Lediga jobb

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 oktober 2020