Amnesti för att lämna in explosiva varor till Polisen

Under tiden 15 oktober 2018 till 11 januari  2019 genomför Polisen en amnesti gällande explosiva varor. Kontakta Polisen via 114 14 för att få hjälp med att ta omhand en explosiv vara .  Observera att det bara är Polisen som hanterar detta.

Det är fortfarande bevattningsförbud i Nässjö kommun.

 Bevattningsförbudet i Vetlanda kommun är upphävt från och med 22 oktober 2018.

Stäng meddelande
Morgan Miledal instruktör MHFA

Foto: Infocenter Vetlanda kommun

Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA)

I Vetlanda kommun  pågår en unik utbildningsinsats för att förebygga psykisk ohälsa och suicid.

I Vetlanda har man som enda kommun hittills i Sverige tagit beslutet att utbilda samtlig tillsvidareanställd personal i förvaltningarna och i de kommunala bolagen, inklusive chefer och förvaltningarnas nämnder, sammanlagt över 2600 personer i något som heter MHFA-första hjälpen till psykisk hälsa. Det är en internationellt använd, evidensbeprövad suicidpreventiv utbildning som ökar kunskapen om de vanligaste psykiska sjukdomarna, tecken och riskfaktorer, och lär ut en handlingsplan för att hjälpa människor i psykisk kris eller som är suicidala.

Samtliga medarbetare i kommunen får grundläggande kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom, och om hur man kan stötta någon som mår dåligt eller är i behov av professionell hjälp. En problematik som naturligtvis finns både bland arbetskamrater och bland dem man möter i sin yrkesutövning.

En annan positiv konsekvens och något som innebär en stor styrka uppstår också av en så omfattande utbildningsinsats, nämligen att de drygt 2600 utbildade ”första hjälparna” på sikt kommer utgöra en betydande del av invånarna i kommunen, kanske bortemot 10 procent. Människor som kommer befinna sig i alla andra sociala sammanhang utanför jobbet, och som har en ökad kunskap och medvetenhet om psykisk ohälsa och psykisk sjukdom, och kan ingripa med stöd och hjälp, och vid behov hjälpa andra att få den professionella hjälp de behöver.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 juni 2018
Hem & Fritid