Morgan Miledal instruktör MHFA

Foto: HRF. Morgan Miledal instruktör MHFA

MHFA utbildning

I Sverige omkommer ca 1500 personer varje år i självmord. Det är en person var sjätte timme, alla dagar, året runt och ungefär sex gånger så många än som omkommer i trafiken. Psykisk ohälsa och psykisk sjukdom är ett folkhälsoproblem och drabbar många människor. Man räknar med att 20-40 procent av Sveriges befolkning lever med någon form av psykisk ohälsa. Studier har visat att var femte individ någon gång under livet kommer att drabbas av ångestsjukdom, och att var fjärde man och var tredje kvinna någon gång kommer drabbas av depression. Psykisk ohälsa är också den vanligaste orsaken till sjukskrivning, hela 46 procent av alla pågående sjukskrivningar är på grund av psykisk ohälsa.

Du lär dig:

  • Grundkunskaper om depression, ångest, och tvångssyndrom, psykossjukdomar, självskadebeteende, substansbruksyndrom och suicidalitet.
  • Att upptäcka, kontakta och stödja individer som kan behöva extra omtanke.
  • Hur man bäst hjälper en person att vid behov komma till professionell hjälp eller andra hjälpresurser innan den psykiska ohälsan förvärras.
  • Handlingsplan för att hjälpa personer med psykisk ohälsa, psykisk sjukdom eller suicidtankar.

Omfattning:

12 timmar fördelat på två heldagar eller fyra halvdagar (ungdomsversion 14 tim.)

Antal deltagare per kurs:

Max 20 deltagare.

Kursmål:

Ökade kunskaper om självmordsprocessen och psykisk ohälsa samt de vanligaste psykiska sjukdomarna minskar den irrationella rädslan för att tala om självmord, psykiska sjukdomar och ökar tryggheten i möten med personer som lider av psykisk ohälsa och de som är självmordsnära. Första hjälpen till psykisk hälsa är att rädda liv genom att öka kunskapen om psykiska sjukdomar självmordsförsök och självmord och att förhindra spridning av de utbredda negativa attityder, rädslor och tabun som dessa ämnen vanligen väcker.

Målgrupp:

Allmänheten, företag, arbetsplatser, personalgrupper, organisationer, föreningar.

Pris:

Pris efter offert.

Intresserad?

Gör en intresseanmälan via länken: Intresseanmälan där du fyller i dina uppgifter,  så hör vi av oss så fort vi kan. Intresseanmälan är inte bindande.

Cannot find function replace in object 1.
Cannot find function isEmpty in object Roll eller funktion

Teamledare Sjukvårdutbildningar, Styrkeledare

.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2022