Foto: Karolina Grabowska

En man grillar korv på en kolgrill utomhus.

Grillning

Varje år skadas ungefär femhundra personer allvarligt vid grillning. Vanligast är att man bränner sig på grillen, gallret eller verktygen. Skador uppstår också när man blåser på glöden eller på annat sätt får heta flagor i ögonen. Grillning kan även resultera i bränder som sprider sig snabbt.

Att grilla är både trevligt och gott. Ta gärna för vana att ha en trädgårdsslang eller en hink med vatten i närheten för att kunna släcka om något antänds utanför grillen.

Kolla om det är eldningsförbud

Om det är varmt och torrt ute är det bra att kolla upp om det är eldningsförbud innan du börjar grilla. Information om det hittar du på länsstyrelsens webbplats. Du är också välkommen att höra av dig till oss på räddningstjänsten för information.

Tänd på rätt sätt

Den tändvätska du använder ska vara avsedd för tändning av grillkol eller briketter. Använd inte bensin, etanol, metanol, T-sprit eller bränsle för spritkök som tändvätska. Häller du T-sprit på lågor eller heta ytor kan gas- och luftblandningen i flaskan antändas i en explosion.

Eltändare är ett säkert och miljövänligt sätt att tända. Även tändpapper, tändgelé, tändblock är säkra sätt att tända grillen. Följ bruksanvisningarna för respektive produkt. Var försiktig med gnistor och kringflygande aska om du fläktar på glödbädden för att få fin grillglöd.

Släck ordentligt

När grillningen är avslutad, släck kvarvarande glöd och aska med vatten eller placera grillen försedd med lock utomhus på säker plats. Större kolbitar eller briketter kan fortsätta att glöda i flera timmar efter grillningen. Många bränder uppstår när man tömmer grillen eller slänger engångsgrillar bland soporna utan att kontrollera att de är helt släckta. Låt det gärna gå ett dygn innan du slänger kolen.

Bränder kan även uppstå när grillar med glödrester placeras inomhus i garage och liknande eller intill ytterväggar. Glöden avger giftig kolmonoxid. Placera därför aldrig en grill som innehåller glöd inomhus eller i ett slutet utrymme. Kolmonoxid är en starkt giftig gas.

Grillning på balkong

Det finns ingen lag som förbjuder grillning på balkongen, men många hyresvärdar och bostadsrättsföreningar kan ha regler som inte tillåter detta. Rök från grillar kan upplevas som störande så fråga dina grannar först. 

Kolgrillar är inte lämpliga att använda på balkonger, använd istället en elgrill eller gasolgrill.

Engångsgrill

Ställer du en engångsgrill i gräset kan det lätt ta eld i underlaget. Lämna aldrig en grill som inte brunnit ut utan uppsikt. Ha alltid vatten i närheten för att kunna släcka en brand. Släng inte engångsgrillen i sopkorgen om du inte är säker på att den är helt släckt.

Gasolgrill

Gasol i sig är inte giftig men mycket brandfarlig vid kontakt med luft. Det är förbjudet att förvara gasolflaskor i källare eller vindsutrymme. I en lägenhet får man förvara gasolbehållare av högst fem liters storlek. Större behållare kan förvaras avskilda från bostaden i ventilerat utrymme. Kompositflaskor är lättare än vanliga flaskor men de är gjorda av glasfiberarmerad plast så olyckor kan ske om de kommer för nära brännaren. Byt eller koka lavastenarna varje år så minskar du risken för fettbränder.

Gör ett läcktest innan du använder din grill eller när du byter gasolflaska.

  1. Koppla ihop allt
  2. Sätt under tryck
  3. Spraya eller pensla på certifierade och godkända läcksökningsvätskor eller vatten/vatten med liten droppe tvål i.
  4. Bubblar det så läcker slangen. Tänd inte grillen!

Förvara flaskan utanför eller vid sidan om grillen vid användning för att minimera värmepåverkan på flaskan.

Tänk även på:

  • Placera grillen på en plan yta.
  • Se till att det inte är något som kan börja brinna i närheten.
  • Kontrollera att kopplingarna är täta.
  • Ha en pulversläckare samt skyddshandske tillgänglig så du kan stänga av ventilen om det börjar brinna.
  • Ha alltid telefon med om något händer.

Underhåll av gasolgrill

Kolla slangen från regulatorn till grillen. Böj på den. Om det finns sprickbildningar, byt! Byt ut eller rengör lavastenarna varje år. Klä inte den utdragbara bottenbrickan med folie. Detta kan hindra fett och matrester från att rinna ner i dropplådan och det ökar risken för brand. Håll även grillen ren från fett, då fett kan antändas om det ansamlas för mycket.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 januari 2020
Hem & Fritid