Foto: Johnny Maertens

Röda och gula fyrverkerier på natthimlen.

Fyrverkerier

Det kan vara både kul och festligt att fyra av fyrverkerier, men det finns några saker som är viktiga att tänka på: iaktta försiktighet, visa hänsyn till omgivningen och sök aktuella tillstånd.

Det finns alltid risker med fyrverkerier. Den vanligaste orsaken till olyckor är felhantering. Varje år skadas omkring 100 personer av fyrverkeripjäser. De flesta är män och många är under 18 år trots att åldersgränsen för utomhusfyrverkerier är 18 år. Den vanligaste skadetypen är bränn- och sårskador. Ögon och öron är mest utsatta men även händer och fingrar skadas ofta. Du kan läsa mer om vad man ska tänka på när man skjuter fyrverkerier på länkarna från DinSäkerhet som du hittar nederst på sidan.

Den som köper, innehar och använder fyrverkerier ska vara över 18 år. Vissa enklare pyrotekniska artiklar har däremot en åldersgräns på 12 år. Smällare är förbjudna i hela Sverige.

OBSERVERA

 • I Nässjö och Vetlanda kommuner ska du ta kontakt med Polisen om du ska avfyra fyrverkerier.
 • De lokala ordningsföreskrifterna för kommunerna ska alltid följas. Du kan läsa utdrag ur de lokala ordningsföreskrifterna för respektiva kommun i plusboxarna nedan.

20 § Det är förbjudet att använda fyrverkerier i Nässjö tätorts centrala delar, enligt kartskiss , 209.2 kB, öppnas i nytt fönster., med undantag för arrangemang med polistillstånd. Dessutom förbjuds användandet av fyrverkerier inom övriga detaljplanelagda områden i kommunen, med undantag för kortare tidsperioder vid påsk och nyår. Tillåten tid är mellan kl. 18.00 nyårsafton och kl. 12.00 nyårsdagen, samt mellan kl.18.00 påskafton och kl. 12.00 påskdagen.

17 § Fyrverkeri och användning av pyrotekniska varor tillåts bara på påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag 5 till kl.03.00 enligt bestämmelser i 3 kap. 7 § ordningslagen (1993:1617). Under övriga tider på året krävs alltid tillstånd av polismyndigheten.

Dock är det alltid förbjudet att anordna fyrverkeri och använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från:

 • Vårdcentrum, Vetlanda tätort
 • Norrgården vårdenhet, Vetlanda tätort
 • Kvarngården vårdenhet, Vetlanda tätort
 • Tomasgården vårdenhet, Vetlanda tätort
 • Vilan vårdenhet, Vetlanda tätort
 • Ekebo vårdenhet, Ekenässjön
 • Österliden vårdenhet, Holsby
 • Emmagården vårdenhet, Kvillsfors
 • Brobygården vårdenhet, Landsbro
 • Dalbo vårdenhet, Ramkvilla
 • Österängs vårdenhet, Korsberga

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tillsammans med Polisen och Brandskyddsföreningen Sverige tagit fram informationsbladet 10 råd för ett säkrare fyrverkeri. Du hittar länk till MSB:s hemsida och till informationsbladet nederst på sidan.

Tänk på att de personer som ska avfyra fyrverkerierna ska vara förtrogna med produkten. Förbered ditt fyrverkeri i dagsljus och fundera hur din avfyrningsplats ska vara placerad. Fundera innan avfyrningen var pjäsen kommer att hamna. Skjut inte fyrverkerier från balkonger och se till att nedfallande föremål inte kan orsaka brand. Släckutrustning och larmmöjlighet ska finnas i närheten vid avfyrning. Fyrverkerier ska ställas in vid stark vind eller vid eldningsförbud.

 1. Kontroll och reklamation. Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.
 2. Ta god tid på dig. Förbered ditt fyrverkeri i god tid.
 3. Var nykter. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.
 4. Använd bruksanvisningen. Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen.
 5. Håll ej pjäsen i handen. Håll aldrig en fyrverkeripjäs i handen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
 6. Luta dig inte över. Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.
 7. Rätt avstånd. Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen och se till att dina åskådare också gör det. Avstånden är olika för olika fyrverkeripjäser så följ alltid bruksanvisningen.
 8. Vänta med att gå fram. Vänta 10-20 minuter med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända igen, om inte bruksanvisningen tillåter det. Många allvarliga olyckor inträffar när man försöker tända om pjäser som slocknat. Lämna tillbaka pjäserna till säljaren.
 9. Tänk på riskerna. Fyrverkerier kan orsaka bränder eller andra skador.
 10. Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 januari 2020
Hem & Fritid