Foto: Sabina Majoor

Tre husvagnar med tillhörande förtält på gräset under en solig dag.

Brandsäker camping

Husvagnar, husbilar och tält brinner snabbt. Ofta är branden över på några minuter. Som campinggäst har du ett ansvar att minska risken för att brand uppstår eller sprids – både för din egen och andras skull.

Skaffa bra brandskyddsutrustning

Brandvarnare och gasolvarnare är bra investeringar som ger dig tidig varning. Då har du chans att stoppa branden eller läckaget i tid.

Med en handbrandsläckare och en brandfilt får du goda möjligheter att ingripa i ett tidigt skede, oavsett om det är hos dig eller hos grannen det brinner. Vi rekommenderar handbrandsläckare med minst 2 kg pulver.

Håll avståndet

Står tält och husvagnar för tätt är risken stor att en eventuell brand sprider sig till grannarna. Därför är det viktigt att rekommenderade säkerhetsavstånd hålls. Placera husvagnens dragkrok ut mot vägen så att din vagn snabbt kan flyttas om det börjar brinna hos grannen.Det är ditt ansvar som campinggäst att se till att avstånden till dina grannar hålls.

Avståndet mellan två campingenheter eller mellan en campingenhet och ett tält bör vara minst fyra meter. Avståndet mellan två tält bör vara minst tre meter. Med campingenhet menas husvagn eller husbil inklusive eventuellt förtält eller liknande.

Placera husvagnen rätt

Placera husvagnens dragkrok ut mot vägen så att din vagn snabbt kan flyttas om det börjar brinna hos grannen.

Var försiktig med gasolen

Använder du gasol för värme eller matlagning behöver du ha god kunskap om hur man gör det på ett säkert sätt. Gasolen i sig är inte giftig men den är mycket brandfarlig. Vid läckage kan den också tränga undan syret i ett begränsat utrymme med kvävningsrisk som effekt. Se därför till att du har god ventilation i anslutning till utrustningen.

Kontrollera att alla slangar och kopplingar till gasolanläggningen är hela och ordentligt åtdragna för att hindra läckage. Gasolflaskor får aldrig ligga ner, då fungerar inte säkerhetsventilen. Placera gasolutrustning med tillräckligt avstånd från brännbart material. Om inga instruktioner finns bör avståndet vara minst 60 cm. Gasolutrustning i husvagn bör tryckprovas en gång per år.

Grilla med säkerhetsmarginal

Grilla aldrig i förtältet eller hustältet. Glödande kol och annat träbränsle ger ifrån sig giftig koloxid. Grilla istället minst en meter från tältet eller husvagnen och placera grillen på ett plant och obrännbart underlag. Håll uppsikt över din grill hela tiden och förvara tändvätska minst tre meter från grillen.

Använt bränsle från en kolgrill kan behålla värme och glöd upp till tre dygn. Använt grillkol ska alltid förvaras i obrännbart kärl. Lägg använt grillkol på avsedd, anvisad plats.

Se över elutrustningen

Du som campinggäst måste se till att din elektriska utrustning är i säkert skick. Exempelvis är det viktigt att all utrustning du ansluter är CE-märkt och att alla kablar är hela. En billig livförsäkring är att låta en elinstallatör göra en översyn av den elektriska installationen i husvagneneller husbilen. Eftersom installationen är utsatt för kraftiga vibrationer och skakningar under färd är det viktigt att följa upp med egna regelbundna kontroller.

Om campingplatsens anslutningsuttag är installerade efter 1992 ska de vara skyddade av jordfelsbrytare. Kontrollera att så är fallet. Ta för säkerhets skull med en egen jordfelsbrytare.

Anslutningsledningar mellan elstolpe och husvagn bör inte vara längre än 25 meter. Undvik sladdvindor och om sådana används: rulla ut hela sladden. I en upprullad sladd kan värmen stiga så att isoleringen smälter, i värsta fall med strömförande bil och husvagn eller husbil som följd.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juli 2022
Hem & Fritid