Gasolhantering i restaurang

Restauranger behöver tillstånd för att hantera mer än 2 liter brandfarlig gas, exempelvis gasol.

Tillståndsansökan för hantering av gasol i restauranger är den samma som för övrig hantering av brandfarliga varor. Du kan läsa mer om brandfarlig gas i lös behållare i föreskriften SÄIFS 1998:7 som du hittar länk till nederst på sidan. Där hittar du även länk till blankett för ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor och anmälan om föreståndare.

Ritningsunderlag

Tillsammans med din ansökan och anmälan av föreståndare bifogar du ett enklare ritningsunderlag samt en enklare beskrivning av din verksamhet och eventuella grannars verksamheter. Det spelar ingen roll om du ritat för hand eller i datorn. Det viktiga är att ritningen är tydlig. Om det finns brandlarm eller om lokalen eller omgivande lokaler är försedda med sprinklers ska detta framgå.

Ritningsunderlaget ska visa:

  • Var förvaringsskåpet för gasolen är placerat.
  • Hur distributionsledningarna är dragna från förvaringsskåpet till förbrukningsstället.
  • Var entréer och nödutgångar är placerade.
  • Hur många sittplatser det finns och var de är placerade i förhållande till förbrukningsstället för den brandfarliga varan.
  • Var eventuella grannars lokaler finns.
  • Om det finns parkeringsplatser eller annat som kan påverka hanteringen av gasol ska detta markeras.

Föreståndare

Föreståndarna är de personer som har kunskap och ansvarar för gasolanläggningen på restaurangen. Föreståndarna är också kontaktpersoner mot myndigheterna och ska se till att alla i personalen har grundläggande kunskaper om gasolanläggningen. Utbilda därför föreståndarna på lämpligt sätt och skicka in anmälan av föreståndare. Nederst på sidan hittar du länk till blankett för anmälan av föreståndare.

Avsyning

När räddningstjänsten genomför en avsyning av gasolanläggningen kontrollerar myndigheten att du har gjort vad som krävs för att hanteringen ska vara säker. Om du får ett villkor i ditt tillstånd att avsyning ska genomföras innan du får ta anläggningen i drift innebär det att du inte får börja använda gasolen innan tillståndsmyndigheten kontrollerat din anläggning.

Installatören ska efter slutförd installation ge dig ett papper på att installationen är riktigt utförd och du ska även se till att få en klassningsplan. Dessa dokument ska du visa för räddningstjänsten vid avsyningen.

Det sista steget innan du tar anläggningen i bruk är att alla på arbetsplatsen informeras och känner sig säkra på vad som gäller för hanteringen av gasol.

Du kan läsa mer om gasol i restauranger i broschyren Gasol i restauranger som Myndigheten för samhälsskydd och brerdskap har tagit fram. Länk till broschyren hittar du nederst på sidan.

Här hittar du blankett för ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor.

Här hittar du blankett för anmälan av förståndare för brandfarliga varor.

  • Är din ansökan komplett, har du fyllt i kontaktuppgifter, mängder, med mera?
  • Har du tagit del av informationen ovan?
  • Har du bifogat ett ritningsunderlag och en verksamhetsbeskrivning?
  • Har du utsett och anmält föreståndarna samt bifogat denna med ansökan?
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juli 2022
Företag och organisation