Brandfarliga varor i skola

En skola som hanterar en viss mängd brandfarliga varor ska ha tillstånd för hanteringen och minst en utsedd föreståndare.

Skolan ska ha tillstånd om det hanteras större mängder av någon produkt än:

  • 2 liter brandfarlig gas som hanteras inomhus, exempelvis gasol, vätgas eller acetylen.
  • 100 liter brandfarlig vätska med en flampunkt på högst 60 °C, exempelvis rödsprit eller teknisk sprit.
  • 100 liter extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler.
  • 60 liter brandfarliga gaser där ingen del av hanteringen sker inomhus.

Exempel 1

En skola hanterar 25 liter Gasol och 50 liter brandfarliga vätskor. Skolan hanterar mer än 2 liter brandfarlig gas och omfattas därmed av tillståndsplikten.

Exempel 2

En skola hanterar 1 liter Gasol, 50 liter brandfarliga vätskor med flampunkter mellan 5 och 82 °C samt 5 liter brandfarliga aerosoler. Mängderna som skolan hanterar understiger i detta fall mängderna för där tillstånd krävs och omfattas därmed inte av krav på tillstånd. Hantering och förvaring ska dock alltid ske på ett betryggande sätt oavsett om det krävs tillstånd eller inte.

Tillståndsansökan

Tillståndsansökan sker på samma sett som för övrig hantering av brandfarlig vara. Nederst på sidan hittar du länk till blankett för ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor och anmälan om föreståndare.

Du kan läsa mer om brandfarliga varor på denna länk.

Här hittar du blankett för ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor.

Här hittar du blankett för anmälan av förståndare för brandfarliga varor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 juni 2018
Företag och organisation