Föreståndare

Det ska alltid finnas minst en föreståndare för hantering av brandfarliga eller explosiva varor. Hur många föreståndare som ska finnas beror på hur verksamheten är organiserad. Ett tillstånd är inte giltigt utan en utsedd föreståndare.

Tillgänglighet

Föreståndarna behöver inte alltid vara på plats, men man bör kunna nå dem via telefon om något allvarligt inträffar eller om någon har frågor som berör de brandfarliga och/eller explosiva varorna.

Krav på kunskap

Föreståndarna ska ha goda kunskaper om de brandfarliga och/eller de explosiva varornas egenskaper samt hur de ska hanteras och förvaras. För att tillgodose sig rätt kunskaper kan föreståndarna gå utbildning som är anpassad för hanteringen.

Höglandets räddningstjänstförbund är genomför kursen Förståndare för brandfarlig vara- mindre omfattning genom brandskyddsföreningen. Bokning och anmälan till kursen sker via Brandskyddsföreningen Jönköpings län. Nedan hittar du länk till anmälan.

Anmälan kurs Föreståndare för brandfarlig vara - mindre omfattning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Delegation till föreståndare

Vi rekommenderar att du som verksamhetschef ger dina föreståndare skriftliga befogenheter att ta sitt ansvar. Befogenheterna innebär till exempel att föreståndarna har rätt att avbryta hanteringen av de brandfarliga och/eller explosiva varorna i verksamheten. Detta kan bero på om föreståndarna bedömer att hanteringen utgör en allvarlig risk eller att reglerna inte följs.

Anmälning av föreståndare brandfarliga varor

För att ett tillstånd för hantering av brandfarliga varor ska vara giltigt ska det finnas en anmäld föreståndare. Anmälan görs via en blankett som skickas in till myndighet@raddningstjansten.com eller Höglandets räddningstjänstförbund 571 80 Nässjö. Länk till blanketten hittar du nedan.

Blankett för anmälan av förståndare för brandfarliga varor

Ansökan om föreståndare explosiva varor

För att ett tillstånd för hantering av explosiva varor ska vara giltigt ska det finnas en godkänd föreståndare. Till skillnad från föreståndare för brandfarliga varor måste en föreståndare för explosiva varor godkännas av Höglandets räddningstjänstförbund. Vid ansökan om föreståndare görs en slagning i misstanke- och belastningsregistret hos polisen.

Vid ansökan om tillstånd för explosiva varor görs ansökan om föreståndare i blanketten för tillståndsansökan. Ska nya föreståndare utses då det redan finns ett giltigt tillstånd görs ansökan på en separat blankett. Tänk på att bifoga utbildningsbevis för personerna.

Ansökan skickas in till myndighet@raddningstjansten.com eller Höglandets räddningstjänstförbund 571 80 Nässjö. Länk till blanketten hittar du nedan.

Blankett för ansökan om förståndare för explosiva varor

  • Se till att de brandfarliga varorna förvaras och hanteras på ett riktigt sätt.
  • Var kontaktperson mot tillsynsmyndigheten.
  • Gör kontinuerliga kontroller och ersätta utslitet material.
  • Se till att det är bra ordning.
  • Se till att lagstiftning och föreskrifter följs.
  • Informera övriga medarbetare i verksamheten om risker med de brandfarliga och/eller explosiva varorna.
  • Informera övriga medarbetare i verksamheten om hur de brandfarliga och/eller explosiva varorna ska hanteras och förvaras.
  • Informera övriga medarbetare i verksamheten om vilka hanterings- och förvaringsregler som gäller.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 januari 2020
Företag och organisation