Förvaring av brandfarliga varor

En brand som sprider sig till brandfarliga varor får ett mycket häftigt brandförlopp eftersom de brandfarliga varorna kraftigt bidrar till att öka brandens intensitet. Konsekvenserna kan bli att någon kommer till skada och/eller att byggnaden totalförstörs.

För att hindra att en brand når de brandfarliga varorna och för att minska konsekvenserna av en brand finns ett antal förvaringsregler. Här presenteras en lista som gäller för allmänna förvaringsregler brandfarliga varor.

Säkerhetsregler

Alla brandfarliga varor ska förvaras på ett säkert sätt. Mängden brandfarlig vara som får förvaras i en lokal kan variera beroende på typ av vara och lokalens storlek. Den brandfarliga vara kan behöva förvaras i ett eget utrymme eller i särskilda godkända förvaringsskåp. Det finns två typer av förvaringsskåp.

  • Skåp klass I - Har den högsta skyddsfunktionen och är godkända för förvaring av såväl aerosoler som brandfarliga vätskor, men inte i samma skåp.
  • Skåp klass II - Får enbart användas för brandfarliga vätskor, inte för aerosoler.

Det får inte finns något brännbart material i förvaringsutrymmet med undantag av ytteremballage.

Förvaringsregler brandfarliga gaser

Brandfarliga gaser och aerosoler får inte förvaras i samma utrymme som brandfarliga vätskor. Brandfarlig gas, exempelvis gasol, ska helst förvaras i låsta skåp på byggnadens utsida. Särskilda förvaringsskåp med ventilation ut i det fria är också tillåtet. Mindre begränsad mängd gasolbehållare av campingtyp som rymmer max 125 ml kan däremot få stå i butik. Hur den brandfarliga gasen ska förvaras beror på dess egenskaper vilket gör att olika förvaringsregler gäller för olika gaser. 

Förvaringsregler brandfarliga vätskor

Brandfarliga vätskor av klass 1 och 2a ska gruppvis hållas skilda från brandfarliga vätskor av klass 2b och 3. Förvara dem på olika hyllplan i förvaringsutrymmet eller i förvaringsskåpet. Har du flera förvaringsskåp förvarar du dem i olika skåp. Du kan läsa mer om klassnidelning av brandfarliga varor på länken nedan.

Klassindelning av brandfarliga varor

Avstånd till utrymningsväg och brännbart material

Avståndet mellan utrymningsväg och större mängder brandfarliga varor (mer än 100 liter) bör vara minst 12 meter för man ska kunna utrymma på ett säkert sätt.

Avstånd mellan utrymningsväg och brännbart material bör vara minst 6 meter. Små behållare av brandfarlig gas eller brandfarlig vätska (max 125 ml) får placeras närmare. Kortare avstånd kan också accepteras för maximalt 25 liter brandfarlig vätska av klass 3.

Har du godkända förvaringsskåp gäller inte minimiavståndet 6 meter till brännbart material eller 12 meter till utrymningsväg.

  • Alla brandfarliga varor ska förvaras på ett säkert sätt och uppfylla gällande föreskrifter.
  • Om de brandfarliga vätskorna överstiger en viss volym ska också förvaringsutrymmet vara ventilerat ut till det fria.
  • Brandfarliga vätskor får inte förvaras tillsammans med brandfarliga gaser och aerosoler.
  • Det får inte finnas brännbart material i förvaringsutrymmet med undantag ytteremballage.
  • Försök alltid ha så små mängder i din verksamhet som du kan.
  • Håll god ordning.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 februari 2020
Företag och organisation