Foto: David Mark

En älg på en äng under dagtid.

Viltolyckor

2017 skedde ca 3500 viltolyckor i Jönköpings län, varav de allra flesta med rådjur, älg och vildsvin.

Ju högre hastighet bilen färdas i desto allvarligare blir naturligtvis verkan av kollisionen. Och reaktions- och bromssträckan förlängs. Anpassa hastigheten till omständigheterna där väglag, sikt, trafik med mera vägs in.

När sker viltolyckor?

Vilt kan alltid överraska, men risken är störst morgon och kväll samt speciella perioder under året. Djuren lämnar sin daglega för att beta i skydd av mörkret. Legan ligger ofta en bit från betesplatsen och vid vandringen emellan kan vägar passeras i gryning och skymning.

Oktober till februari sker flest olyckor. Dels på grund av viltstammarnas årliga tillväxt samt att födosöket ökar inför vintern. Dessutom sammanfaller skymning och gryning med stora trafikflöden. Jaktsäsongen sätter också fart på djuren.

September till oktober vandrar älgen mycket under brunsten. Risken finns då att krocka med älg dagtid. Rådjuren parar sig juli–augusti och är då aktiva dygnet runt. Vildsvinsolyckor inträffar ofta nattetid.

Om du kolliderar med vilt

Enligt lag måste du anmäla en sammanstötning mellan motorfordon och björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn rapporteras till polisen även om djuret inte är synbarligen skadat. Platsen för sammanstötningen måste också markeras. Att inte anmäla en sammanstötning är straffbart och belagt med böter.

Om kollisionen hänt gäller det att försöka tänka klart:

  • Varna andra trafikanter, sätt ut en varningstriangel.
  • Ta hand om skadade.
  • Larma polis, 112.
  • Markera platsen för kollisionen men följ inte efter djuret.
  • Lämna tydlig vägbeskrivning när du larmar om en olycka.
  • Iakttag försiktighet med vildsvin, rovdjur och speciellt björn

Håll avstånd till skadade djur så stressas de mindre. Gå inte emot något djur framifrån, då det kan resa sig och rusa. Största försiktighet med vildsvin och björn, vilka kan vara direkt livsfarliga i detta läge.

Appen Viltolycka

Ett bra sätt att veta var man befinner sig är att läsa av sina GPS-koordinater i Nationella Viltolycksrådets app som finns för nedladdning till Iphone och Android. Med appen kan du identifiera viltolycksdrabbade vägsträckor. Appen hämtar information om tidigare inrapporterade viltolyckor från viltolycka.se och varnar dig med både bild och ljud.

Appen kan också vara bra vid andra typer av olyckor, då SOS Alarm behöver din plats när du ringer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 januari 2020
Hem & Fritid