Tillstånd explosiva varor

Om du bedriver din verksamhet inom en eller flera av våra medlemskommuner är det hos oss på Höglandets räddningstjänstförbund som du ska ansöka om tillstånd för hantering av explosiva varor. Här kan du läsa om de tillstånd som vi ansvarar för.

Tillstånd till förvärv och innehav

Om du köper explosiva varor och förbrukar dem direkt, till exempel vid sprängarbete. Om du inte kommer att använda de explosiva varorna direkt behöver du även tillstånd till förvaring.

Tillstånd till förvaring

För dig som har ett förråd och vill förvara dina egna eller någon annans explosiva varor. Förvarar du explosiva varor i ett förråd som ägs av någon som redan har tillstånd behöver du inte något eget tillstånd till förvaring.

Tillstånd till handel

Tillstånd för att få sälja ammunition eller explosiva varor inklusive fyrverkerier.

Tillstånd till överföring

Tillstånd till överföring inom Sverige behöver du för att få köpa vissa typer av explosiva varor och frakta varorna från säljaren till ett förråd eller direkt till arbetsplats om varorna ska förbrukas samma dag. Tillstånd krävs till överföring av alla explosiva varor som omfattas av explosivvarudirektivet 93/15/EEG. Ammunition och pyrotekniska artiklar är undantagna.

De nya föreskrifterna om undantag från tillståndskraven vid användning och överföring av explosiva varor inom Sverige och tillhörande konsekvensutredning heter MSBFS 2016:3 och du kan läsa mer på länken nederst påsidan.

Från den 1 januari 2015 gäller nya regler som medger att den som använder explosiva varor i mer än en kommun samt överför explosiva varor till flyttbart förråd eller plats för användning i flera kommuner behöver ha tillstånd för detta enbart i sin hemkommun eller i den kommun där sökanden är bosatt eller i den kommun där verksamheten huvudsakligen bedrivs. Det innebär att om din verksamhet omfattas av tillstånd till överföring ansöker du om det i den kommun där du är bosatt eller i den kommun där du avser bedriva din huvudverksamhet.

Godkännande av ny föreståndare

Om du redan har tillstånd för hantering av explosiva varor och inte ska göra några andra förändringar i hanteringen räcker det med att enbart söka för godkännande av ny föreståndare. Kom ihåg att bifoga en kopia av det befintliga tillståndet med din ansökan. Länk till sidan med blankett för ansökan av ny föreståndare hitar du nederst på sidan.

Avsyning

Om din ansökan rör hantering på en särskild plats (till exempel ett förråd eller försäljningslokal) kan vi besluta att först göra en avsyning för att kontrollera att byggnaden eller lokalen uppfyller kraven på brandskydd och skydd mot explosion enligt lagen. Handläggaren kommer då att kontakta dig för att boka en tid.

Ansökan om tillstånd

Ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara görs via blanketten som du hittar länk till nederst på sidan. Vid ansökan av tillstånd tas det ut en avgift för hantering av ärendet.

Här hittar du blankett för ansökan om tillstånd för hantering av explosiva varor.

Här hittar du blankett för tillbudsrapport.

Du kan läsa mer om avgifter vid tillsyn på denna länk.

  • Vilka tillstånd behöver du? Börja med att ta reda på vilka tillstånd du behöver.
  • Fyll i din ansökan och de bilagor som krävs. Var noga så att allt blir rätt. Om ansökan inte är komplett kommer vi begära in komplettering av de handlingar vi saknar.
  • Skicka med befintligt tillstånd. Skicka alltid med ditt befintliga tillstånd när du söker nytt tillstånd, vill förlänga befintligt tillstånd eller ändra befintligt tillstånd.
  • Lämna in din ansökan. Skicka eller lämna din ansökan till Höglandets räddningstjänstförbund, 571 80 Nässjö eller myndighet@raddningstjansten.com.
  • Handläggningstid. Från det att du lämnat in en fullständig ansökan till att du får ett beslut kan det ta cirka 3 veckor. Är ärendet komplicerat får handläggningstiden ta upp till 3 månader. Kostnaden styrs av handläggningstiden, därför är det viktigt att du skickar in en komplett ansökan.
  • Beslut. Vi skickar tillståndet eller besked om avslag till dig.
  • Kostnad. Efter vi behandlat ditt ärende skickar vi en faktura för kostnad för handläggning av ärendet. Även en avslagen ansökan medför kostnader. Kostnaderna är enligt Höglandets räddningstjänstförbunds fastställda taxa.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juli 2018
Företag och organisation