Försäljning av fyrverkerier

Nedan hittar du information gällande ansökan och hantering av fyrverkerier.

Det är endast fyrverkerier som är godkända av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som får säljas i Sverige. Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska den som hanterar, överför eller importerar explosiva varor ha tillstånd för det. Tillstånd för innehav, förvärv, handel och överföring i Nässjö och Vetlanda kommuner söks hos Höglandets räddningstjänstförbund. Du hittar mer information under sidan Explosiva varor. Nederst på sidan hittar du länk till blanketter för ansökan om tillstånd för explosiv vara.

Ansökan

En komplett ansökan om tillstånd för att hantera fyrverkerier ska i god tid (fyra veckor) skickas in till Höglandets räddningstjänstförbund. Vid ansökan om hantering av explosiv vara görs en kontroll i belastningsregistret hos Polisen vilket bidrar till den långa handläggningstiden. Det är först efter att tillståndsmyndigheten beviljat tillstånd som verksamheten får hantera fyrverkerierna. Information om hantering av fyrverkerier i samband med försäljning kan du hitta på MSB:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan läsa mer om tillstånd för explosiv vara på sidan Tillstånd explosiva varor.

Föreståndare

I samband med ansökan ska en eller flera föreståndare presenteras för räddningstjänsten. Räddningstjänsten rekommenderar alltid att det ska finnas minst två föreståndare. En föreståndare har till uppgift att se till att verksamheten bedrivs enligt de aktsamhetskrav och övriga skyldigheter som lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor behandlar. En tillståndshavare ska se till att en föreståndare ges de befogenheter och möjligheter i övrigt som behövs för att han/hon ska kunna fullfölja sina uppgifter. Räddningstjänsten ska godkänna föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor.

Mer information om försäljning av fyrverkerier kan du läsa i MSB:s skrift Försäljning av fyrverkerier och på MSB:s hemsida. På sidan finns även mer övergripande information för dig som planerar att sälja fyrverkerier eller som redan säljer fyrverkerier. Nederst på sidan hittar du länkar till aktuell lag, förordning, föreskrifter och till MSB:s hemsida.

Här hittar du blankett för ansökan om tillstånd för hantering av explosiva varor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 februari 2021
Företag och organisation