Nya tillståndskrav och förändringar

Här publiceras uppdateringar och förändringar i föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om tillstånd till hantering av brandfarliga och explosiva varor.

Här kommer en sammanfattning av de senaste förändringarna som började gälla 1 oktober 2013. Föreskrifterna talar om vilka verksamheter som har blivit tillståndspliktiga i och med MSBFS 2013:3 och som tidigare varit undantagna tillståndsplikt. Du kan läsa mer om MSBFS 2013:3 på länken nederst på sidan.

Ny definition av publika verksamheter

Fler verksamheter än tidigare, till exempel vissa butiker, behöver söka tillstånd om de överskrider tillståndgränserna.

Tidsbegränsad hantering

Hantering under begränsad tid omfattas nu av tillståndsplikt om verksamheten överskrider tillståndsgränserna. Tidigare kunde dessa verksamheter anmäla hanteringen till räddningstjänsten istället för att söka tillstånd. Exempel på sådana verksamheter är byggarbetsplatser, reparationsarbeten och tillfälliga publika verksamheter.

Brandfarlig gas

Verksamheter där brandfarlig gas bildas som biprodukt, används i den egna verksamheten och har ett övertryck av högst 1 bar blir tillståndspliktiga. Det gäller i huvudsak kommunala reningsverk och deponier.

Aerosoler

Aerosoler (sprayburkar) omfattas av tillståndsgränserna för brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °C.

Undantag utomhus

Särskilda undantag för förvaring av brandfarliga vätskor i mark som enligt MSBFS 2013:3 betraktas som hantering utomhus. Det är bara i undantagsfall som detta har betydelse i praktiken.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 juni 2018
Företag och organisation