Tips och råd

Nu när energipriserna går upp vill fler börja elda i sina eldstäder. Kommer du att elda mer i vinter eller funderar du på att börja använda en gammal eldstad som inte har varit i drift på ett tag? Då ska du kontakta din sotare.

Du som normalt har sotning vart tredje år och brandskyddskontroll vart sjätte år och inser att du eldar eller har eldat mer än ”myseldning” bör kontakta din sotare. Fråga sotaren om din eldstad behöver sotas och brandskyddskontrollernas oftare och om fristen ska ändras. Risken för soteld ökar om eldstaden inte sotas i tid, eldas på fel sätt eller med fel bränsle.

Avställd eldstad

De eldstäder som är avställda och har nyttjandeförbud behöver, innan de tas i bruk igen, besiktigas och godkännas. Innan den får tas i bruk måste den kontrolleras och bli godkänd av kommunens upphandlade sotare.

Är det farligt att elda för mycket?

Varje eldstad har en viss kapacitet för hur mycket den tål. Finns det en instruktion till eldstaden står det i den hur mycket du får elda per timme. Tre kilo ved brukar vara max för de vanligaste eldstäderna, exempelvis kaminer och insatser. En vanlig eldstad med tillhörande rökkanal är inte gjord för att klara mer än så. Om du eldar med mer ved än vad den tål kommer temperaturen i skorstenen att öka drastiskt. Det kan leda till överhettning som i sin tur kan leda till att det börjar brinna. Bara att du ökar med 1 kilo ved innebär att du snabbt passerar temperaturgränsen för vad eldstaden klarar.

Goda råd för att elda säkert

  • Vid användning av ved, använd torr ved i lämplig storlek. Ved som inte har torkat ökar risken för skorstensbrand då beläggning av sot och tjära ökar.
  • Elda endast med bränsle som anordningen är avsedd för. Saknas sådan anvisning får bränslet endast bestå av rent trä som inte är förorenat.
  • Elda med god lufttillförsel och tillräckligt drag i skorstenen.
  • Kontrollera röken. Den ska vara klar och genomskinlig, inte svart.
  • Håll rent i pannrummet. Skräp innebär en stor brandrisk. Bränsle ska förvaras på säkert avstånd från eldstaden.
  • Om du tror att du kommer elda mer i vinter så ta kontakt med din sotare för eventuell extrasotning.

Efter eldning ska askan förvaras i ett plåtkärl med tätt lock som sedan förvaras på obrännbart underlag. Rester av glöd kan finnas kvar i askan i flera dygn efteråt.

Typ av bränsle

Virke som används inom andra områden är för det mest behandlat eller målat och högst olämpliga att elda upp. Det kan ge högre värme, ge ifrån sig giftiga utsläpp och skapa beläggningar på eldstad och skorsten och risken för skorstensbrand ökar också.

Använd aldrig denna typ av bränsle

  • Impregnerat virke
  • Målat virke
  • Blött/fuktigt virke

Och du! Se till att du har fungerande brandvarnare och brandsläckningsutrustning om något skulle hända.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 september 2022
Företag och organisation