Förebygga onödiga larm

Vid alla larm åker räddningstjänsten ut, oavsett om det är skarpt eller fellarm. Onödiga larm avbryter verksamheten och kostar pengar. Genom att minska antalet onödiga larm sparas både tid och pengar.

Onödiga larm

Med onödiga larm menas larm som, enligt räddningstjänstens bedömning, inte orsakats av brand eller annat nödläge, exempelvis tekniskt fel, hantverkare eller matlagning. De vanligaste platserna där automatlarm utlöses är olika typer av boenden, till exempel serviceboenden och vårdinrättningar eller skolor. Räddningstjänsten måste åka på alla larm för att bekräfta om det är en brand eller inte. Höglandets räddningstjänstförbund arbetar aktivt med att försöka minska antalet onödiga larm, bland annat genom att alltid kontrollera orsaken till larmet och återkoppla denna information till anläggningsskötaren.

Vanligaste orsakerna till onödiga larm:

  • Heta arbeten, till exempel svetsning, slipning samt andra typer av rök- och dammskapande arbete
  • Matlagning
  • Stearinljus, tomtebloss och rökmaskiner
  • Cigarettrökning
  • Ånga från dusch, tvätt- eller diskmaskiner

Förebygg onödiga larm

Tänk igenom vad du kan göra för att förebygga onödiga larm i din verksamhet. Ett larm som orsakats av slarv, felaktigt handhavande, bristande underhåll eller liknande debiteras enligt fastställd avgift för Höglandets räddningstjänstförbund.

Frånkoppling av detektorer

Om hanterverkare ska genomföra ett arbete som kan utlösa larmet kan anläggningsskötare koppla bort berörda detektorer eller sektioner under arbetet. Observera att frånkopplingar kan innebära att särskilda åtgärder behöver vidtas för att upprätthålla nivån på brandskyddet. Det är även viktigt att anläggningen återställs när arbetet är klart.

Placering av detektorer

Vid upprepade onödiga larm bör detektorernas placering och den typ av detektorer som används ses över. Detektorer som känner av rök kan vara felaktigt placerade, smutsiga, haft bristande service och underhåll eller så har ombyggnation ändrat förutsättningarna. Ofta kan problem med onödiga larm kopplas till brister i ventilationssystemet. Om verksamheten i en lokal ändras bör brandlarmsanläggningen, detektortyp, placering samt eventuell komplettering ses över.

Utrymningsövning

Det är bra att genomföra utrymningsövningar, framför allt i större verksamheter som hotell eller liknande, i förebyggande syfte. Övning ger en större trygghet i hur alla ska agera om det händer en olycka på riktigt. God lokalkännedom ger även en mer effektiv utrymning.

Cannot find function replace in object 1.
Cannot find function isEmpty in object Roll eller funktion

Teamledare Säkerhetskontroll, Styrkeledare

.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2023
Företag och organisation