Tillfällig övernattning

Vid tillfällig övernattning kan inte gästerna förväntas veta hur lokalerna ser ut eller var utrymningsvägar finns. Detta gör att extra krav ställs på dig som hyr eller lånar ut lokaler.

Om det skulle uppstå en brand vill räddningstjänsten alltid veta om det sker övernattning i lokaler som inte speciellt är avsedda för detta. Det kan till exempel vara föreningslokaler, fritidsgårdar eller församlingslokaler. Då gästerna inte kan förväntas veta hur lokalerna ser ut eller var utrymningsvägar finns ställs det extra krav på er som hyr eller lånar ut lokaler.

Ansvar

Det är den enskilda fastighetsägaren och nyttjanderättshavaren som tillsammans är skyldiga att tillse så att brandskyddet i en byggnad eller verksamhet är tillräckligt. I vissa fall används byggnader som tidigare inte varit avsedda för boende och övernattning vilket gör att brandskyddet måste anpassas efter den nya verksamhetstypen. Det kan ibland även behövas ett nytt bygglov för att få rätt att bedriva verksamheten. Följande punkter ska följas vid tillfällig övernattning.

 • Ansvarig, myndig person ska finnas i lokalerna vid övernattning, personen ska kunna larma 112.
 • Utrymningsvägar får inte blockeras.
 • Utrymningsskyltar får inte täckas över.
 • Rökning är förbjuden inomhus.
 • Matlagning, kaffekokning och liknande aktiviteter får endast ske i avsedda lokaler.
 • Dörrar mellan korridorer och trapphus ska ha dörrstängare alternativt vara uppställda på magnet som är kopplade till brandlarmet.
 • Uppställning av husvagnar, containers och liknande måste stå minst 6 meter från byggnaden.
 • Räddningsvägar får inte blockeras.
 • Levande ljus får inte förekomma i lokalerna.

Brandskyddsansvarig

Den som är ansvarig för verksamheten, exempelvis föreningens ordförande, ansvarar för att de som övernattar får information om lokalerna och vilka regler som gäller. Om inte du själv har fått ansvaret för brandsäkerheten så ska det finnas en utsedd brandskyddsansvarig som finns på plats då personer vistas i lokalerna. Personen med brandskyddsansvaret ska se till att alla ledare får tillräcklig information samt att reglerna efterlevs.

 • Endast lokaler avsedda för övernattning används.
 • Rekommenderat antal övernattande personer får inte överstigas.
 • Ledare ska veta var utrymningsvägar finns.
 • Ledare ska veta var brandsläckare eller inomhusbrandposter finns.
 • Ledare ska veta hur brand- och utrymningslarmet fungerar och kan agera vid larm.
 • Ledare ska ha kunskap för att undvika falsklarm.
 • Ledare ska veta var uppsamlingsplatsen ligger.
 • Ledare ska veta var utrymningsplaner hänger.
 • Ledare ska se till att gällande ordningsregler följs.

Anmälan om tillfällig övernattning

Om det ska ske tillfällig övernattning i lokaler ska detta meddelas Höglandets räddningstjänstförbund.. Detta gör du genom att fylla i en anmälan om tillfällig förläggning och skicka in den till Höglandets räddningstjänstförbund 571 80 Nässjö eller myndighet@raddningstjansten.com. Blanketten hittar du på länken nedan.

Blankett för anmälan om tillfällig övernattning

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 januari 2020
Företag och organisation