Abdumalek Khadem Aljamaa

Abumalek Khadem Aljamaa håller säkerhetsutbildning för nyandlända. Foto: HRF.

Säkerhetsutbildning för nyanlända och SFI

För att stärka nyanländas kunskaper kring hur brandsäkerheten fungerar och hur du förväntas agera vid brand i vårt samhälle erbjuds en säkerhetsutbildning från räddningstjänsten. Utbildningen behandlar även säkerhet i bilen, cykelvett och reflexanvändning. Då utbildningen genomförs på brandstationen genomförs ett kortare studiebesök som avslutas med handbrandsläckning och släckning av docka med brandfilt.

De lär sig:

  • Hur brandskyddet fungerar i bostaden och ur du förväntas agera vid brand
  • Hur snabbt elden sprider sig och vikten av fungerande brandvarnare
  • Hur räddningstjänsten och ambulansverksamheten är organiserad i ditt närområde
  • Hur du använder handbrandsläckare och brandfilt
  • Hur du ska tänka kring barn i bilen, cykelvett och vikten av att synas i trafiken

Omfattning:

1,5 timmar

Antal deltagare:

10-20 personer

Kursmål:

Deltagarna ska efter genomförd utbildning veta hur de ska agera vid brand, hur de tillkallar hjälp och hur de färdas säkert i trafiken

Målgrupp:

SFI och nyanlända

Intresserad?

Gör en intresseanmälan via länken: Intresseanmälan där du fyller i dina uppgifter,  så hör vi av oss så fort vi kan. Intresseanmälan är inte bindande.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2022