Eldningsförbud i skog och mark, hela höglandet

Eldningsförbudet gäller från tisdag 30 maj 2023, klockan 10, tills annan information kommer.

Stäng meddelande
Erik utbildar i brand

Erik Ljungström håller brandutbildning, här testar deltagarna handbrandsläckare. Foto: HRF.

Brand och säkerhetsutbildning

Varje år inträffar ca 10 000 bränder, vara av dem är cirka 6 000 bostadsbränder. Det brinner lika ofta i villor som i flerbostadshus(lägenheter). Antalet bränder har varit detsamma under en lång tid, därför vill vi genom denna utbildning informera samt öka medvetenheten och förhoppningsvis minska antalet bränder.

Kursen är indelad i en teoretisk del där du får kunskaper om:

  • Lagen om skydd mot olyckor (LSO)
  • Brandens uppkomst
  • Brandorsaker
  • Brandförlopp
  • Brand- och rökspridning
  • Förebyggande brandskydd
  • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för företag och de anställda
  • Åtgärder vid brand

Kursens andra del är praktiska övningar. Den praktiska delen anpassas efter kund och företag. kan exempelvis vara hantering av handbrandsläckare, automatiskt brandlarm, släckning av brand i kläder eller utrymningsövning.

Omfattning:

3+1 timmar

Antal deltagare per kurs:

Max 20 deltagare, minimum 8 deltagare

Kursmål:

Kursdeltagarna ska efter kursen kunna förebygga brand, skydda sig själv och sina närmaste samt minska konsekvenserna av en brand eller brandtillbud.

Målgrupp:

Företag, organisationer, föreningar och allmänheten.

Pris:

Kontakta oss för prisuppgift. Offert kan skickas om så önskas.

Intresserad?

Gör en intresseanmälan via länken: Intresseanmälan där du fyller i dina uppgifter,  så hör vi av oss så fort vi kan. Intresseanmälan är inte bindande.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 april 2023