Erik utbildar i brand

Erik Ljungström håller brandutbildning, här testar deltagarna handbrandsläckare. Foto: HRF.

Brand och säkerhetsutbildning

Varje år inträffar ca 10 000 bränder, vara av dem är cirka 6 000 bostadsbränder. Det brinner lika ofta i villor som i flerbostadshus(lägenheter). Antalet bränder har varit detsamma under en lång tid, därför vill vi genom denna utbildning informera samt öka medvetenheten och förhoppningsvis minska antalet bränder.

Kursen är indelad i en teoretisk del där du får kunskaper om:

  • Lagen om skydd mot olyckor (LSO)
  • Brandens uppkomst
  • Brandorsaker
  • Brandförlopp
  • Brand- och rökspridning
  • Förebyggande brandskydd
  • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för företag och de anställda
  • Åtgärder vid brand

Kursens andra del är praktiska övningar. Den praktiska delen anpassas efter kund och företag. kan exempelvis vara hantering av handbrandsläckare, automatiskt brandlarm, släckning av brand i kläder eller utrymningsövning.

Omfattning:

3+1 timmar

Antal deltagare per kurs:

Max 20 deltagare, minimum 8 deltagare

Kursmål:

Kursdeltagarna ska efter kursen kunna förebygga brand, skydda sig själv och sina närmaste samt minska konsekvenserna av en brand eller brandtillbud.

Målgrupp:

Företag, organisationer, föreningar och allmänheten.

Pris:

Kontakta oss för prisuppgift. Offert kan skickas om så önskas.

Intresserad?

Gör en intresseanmälan via länken: Intresseanmälan där du fyller i dina uppgifter,  så hör vi av oss så fort vi kan. Intresseanmälan är inte bindande.

Cannot find function replace in object 1.
Cannot find function isEmpty in object Roll eller funktion

Funktion skydd mot olyckor, Teamledare Brand, Styrkeledare

.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 april 2023